Traal unngikk inndraging

KARMØY: Fiskebåtrederiet Traal AS slapp unna inndraging etter ulovlig fiske av 600 tonn sild.

Da saken nylig var til behandling i Haugaland Tingrett, la aktor ned påstand om 1,2 millioner kroner i inndraging etter at «Traal» i november 2007 fisket 600 tonn vårgytende sild i ulovlig sone, skriver Karmøy Lokal.

Fagdommeren, dommerfullmektig Lise Margrethe Østensjø Waage, gikk inn for bøtelegging av selskapet. Med henvisning blant annet til rettspraksis, mente hun at inndragingen burde settes til 800.000 kroner.

Hun ble imidlertid nedstemt av legdommerne, som la avgjørende vekt på at fisket i forbudt sone skjedde uaktsomt, og at selskapet verken hadde økonomisk motiv eller gevinst ved overtredelsen, skriver nettstedet.

Fiskeskipperen, som også er styreleder og eier i selskapet, ble derimot idømt en bot på 20.000 kroner, subsidiært 40 dager fengsel, og fire turen kroner i saksomkostninger.