Startet skyteøvelse midt i seifeltet

Forsvaret startet en skyteøvelse på Haltenbanken klokka 09.30 i dag, uten å ha varslet tilfredsstillende.

Artikkelen er oppdatert.

Garnbåten "Vonar" ble i morges oppkalt fordi Luftforsvaret skulle ha en skyteøvelse midt på seifeltet på Haltenbanken. Øvelsen har ved en feiltagelse ikke blitt meldt på forhånd.

Mellom 15 og 20 trålere og garnbåter driver fiske i det aktuelle området for øvelsen.

– Vi godtar ikke et norsk system for varsling og gjennomføring av skyteøvelser som står tilbake for det russiske, sier avdelingsleder Webjørn Barstad i Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt), til forbundets nettsider.

Forsvaret opplyser at noe har sviktet, slik at navigasjonsvarsel ikke er sendt ut via Etterretninger for sjøfarende.

Da dette ble oppdaget forsøkte Forsvaret å bøte på tabben ved å varsle over radio fra klokka 05.00 i dag tidlig.

– Det er ikke akseptabelt med varsling noen få timer før øvelsen starter. Vi er heller ikke tilfreds med at navigasjonsvarsler og skyteøvelser til havs planlegges uten forutgående dialog med fiskeflåten for å få avklart om det pågår fiske i det aktuelle tidsrommet, sier Webjørn Barstad i Fiskebåt.

– Det er klart at vi ikke kan godta at 15-20 båter og 300-400 fiskere innstiller sin næringsaktivitet for en øvelse som Forsvaret har forsømt å informere om på en tilfredsstillende måte, sier Barstad.

Norges Fiskarlag opplyser på sine nettsider, at fiskarlaget er i dialog med forsvaret for å forsøke å finne en omforent løsning.

Forsvaret avslutter øvelsen

Luftforsvaret har onsdag ettermiddag informert om at de avblåser skyteøvelsen som var planlagt gjennomført i dag og eventuelt i morgen. Det blir dermed ikke skyting i området, verken nå eller de nærmeste dager, melder Fiskebåt på sine nettsider.

Luftforsvaret vil i tråd med den dialog vi har hatt i dag konferere med Fiskebåt, Fiskarlaget, Kystvakten og/eller andre relevante instanser før de eventuelt berammer nye øvelser, for å klarlegge når/hvor slike øvelser kan gjennomføres uten å begrense fiskeriaktiviteten unødig, opplyser Fiskebåtredernes Forbund.