Aker Seafoods tapte 51 mill. kroner

Aker Seafoods ASA fikk i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på -51 millioner kroner.

Les også: Frykter nedlegging av anlegg 15.02.2010

Dette er likevel en forbedring fra 4. kvartal i 2008, da resultatet ble -83 millioner før skatt. For 2009 som helhet, oppnådde selskapet et positivt resultat før skatt, på 97 millioner kroner, viser tall som selskapet la frem i dag. Det er en kraftig forbedring fra et resultat på -126 millioner før skatt i 2008.

Høyere volum, fortsatt lave priser

Fisket har vært godt i fjerde kvartal. Trålerne til Aker Seafoods har fisket betydelig mer i fjerde kvartal 2009 enn i samme periode i 2008. Fabrikkene har hatt bedre tilgang på råstoff enn normalt for årstiden. Virksomhetene i Frankrike og Danmark har også hatt høy produksjon i kvartalet, opplyser selskapet i en børsmelding.

Prisene på filetprodukter av torsk og hyse er imidlertid lavere enn foregående kvartal, og har medført at varelageret er nedskrevet med 20 millioner kroner i kvartalet.

Omsetningen i fjerde kvartal 2009 var 727 millioner kroner, mot 630 millioner kroner i samme periode i 2008.

Økningen kommer hovedsaklig fra økt volum i forretningssegmentene i Norge og Frankrike, mens lavere priser trekker i motsatt retning. Aker Seafoods oppnådde i fjerde kvartal et driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 51 millioner kroner, mot 23 millioner kroner i fjerde kvartal 2008.

I fangstsegmentet er omsetningen klart høyere i fjerde kvartal 2009 enn på samme tid i 2008. Fisket volum økte nær 50 prosent, og omsetningen steg med 59 prosent. Både fisket etter hyse og torsk har vært veldig godt i kvartalet. Prisen på drivstoff er vesentlig lavere 2009 og bidrar positivt på resultatet sammenlignet med i 2008.

– Lønnsomheten er ikke tilfredsstillende

– Selv om fisket på egne trålere var godt i 2009 og landingene fra kystflåten var høyere enn på samme tid i 2008, er lønnsomheten ikke tilfredsstillende. Selskapet leverer positiv EBITDA på 51 millioner kroner som stort sett skyldes aktivitetene i Danmark og Frankrike og fangsten i norske farvann, sier Liv Monica B. Stubholt, konstituert konsernsjef i Aker Seafoods.

For foredlingssegmentet i Norge har tilgangen på råstoff, både fra egne trålere og ikke minst fra kystflåten, vært nokså god. Det gav en høyere produksjon i kvartalet, og omsetningen økte med 6 prosent. Prisene på filetprodukter ble imidlertid redusert i kvartalet og selskapet har nedskrevet varelageret. Aker Seafoods økte produksjonen av ferske produkter i fjerde kvartal. Dette bidro til at resultatet økte sammenlignet med 2008, til tross for en generell prisnedgang på torsk og hyse.

Aktiviteten på fabrikkene i EU var god i fjerde kvartal. Positiv prisutviklingen på egenprodusert ørret bidrar til at resultatet i Frankrike er godt i fjerde kvartal. I Danmark er volum i fersk sekundærforedling økt sammenlignet med 2008, mens frossen sekundærproduksjon i Danmark hadde lav omsetning i kvartalet.

Totalt i 2009 oppnådde Aker Seafoods en omsetning på 2.685 millioner kroner og EBITDA endte på 192 millioner kroner. Omsetningen er noe lavere enn i 2008, mens resultatet er økt med 33 prosent. Resultatet, til tross for et år med god tilgang på råstoff, er ikke tilfredsstillende.

Det er behov for gjøre virksomheten mer robust og fremtidsrettet - til beste for selskapets aksjeeiere, ansatte, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet forøvrig, skriver selskapet i meldingen.

Norge har med sine godt forvaltede fiskeressurser et godt utgangspunkt, men selskapet må øke verdiskapingen i alle ledd og få mer ut av fisken. Dette vil kreve effektivisering av produksjonen og ytterligere styrking av markedsarbeidet, og selskapet vil vurdere mulige strukturelle grep.