Utsetter krav om elektronisk rapportering

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen gir etter for innvendinger fra fiskeflåten, og utsetter både kravet om elektronisk fangstdagbok og kravet om elektronisk sporing.

Berg-Hansen i kveld sendt ut en pressemelding, hvor det fremkommer at Fiskeri- og kystdepartementet nok en gang utsetter fristene for iverksettelse av prestisjeprosjektene med krav om elektronisk rapportering.

– Utvidelse av sporingsplikten og innføringen av elektronisk rapportering er et viktig bidrag i den samlede ressurskontrollen. I tillegg gir de nye systemene viktig informasjon som vil brukes i forsknings-, regulerings- og statistikksammenheng, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

På bakgrunn av reaksjonene fra næringsorganisasjonene, vil Fiskeri- og kystdepartementet endre de nye reglene om posisjonsrapportering og elektronisk fangstrapportering for norske fiske- og fangstfartøy, heter det i meldingen.

– Overgangen til elektronisk fangstrapportering er en fremtidsrettet løsning og en modernisering av dagens system. Vi vil legge vekt på en smidig innføring for å gi båtene bedre tid til å skaffe det nødvendige utstyret de trenger, sier Berg-Hansen.

– Derfor utsetter vi innføringa noe i forhold til de opprinnelige planene, sier Berg-Hansen.

– Vi har også gjort noen endringer i rapporteringskravene for å imøtekomme synspunkter fra Norges Fiskarlag, forteller Berg-Hansen.

Fiskeflåten har vært kritisk

Fra fiskerhold har det vært flere innvendinger mot de nye ordningene, både til de snarlige fristene for innføring av de nye ordningene, og til den praktiske gjennomføringen av ordningen med elektronisk fangstdagbok.

Fiskebåtredernes Forbund har kritiseret Fiskeridirektoratet for ikke å lytte til næringens innvendinger. Og mandag denne uken omtalte Fish.no, at forbundet påpekte at norske myndigheter ikke synes å ha sikret nødvendig aksept, hos de landene som Norge har fiskeriavtaler med, for bruk av elektronisk fangstdagbok.

Les også: Ikke klarert for elektronisk fangstdagbok 15.02.2010
Les også: – Umusikalsk av Fiskeridirektoratet 30.10.2009

Utsetter kravet om posisjonsrapportering

Endringene innebærer at norske fiske- og fangstfartøy blir underlagt sporingsplikt fra og med 1. juli 2010, heter det i pressemeldingen.

Dette innebærer at departementet nå har utsatt iverksettelse av kravet om elektronisk posisjonsrapportering.

Fartøy i gruppen fra over 18 meter lengste lengde og opp til 21 meter, har nå fått fristen utsatt med fire måneder, fra 1. mars til 1. juli. Fartøy i gruppen med lengde fra 15 meter og opp til 18 meter får også fristen utsatt.

Utsetter kravet om elektronisk fangstdagbok

For fartøy på eller over 21 meter blir det obligatorisk å føre elektronisk fangstdagbok fra og med 1. oktober 2010. Fartøy på eller over 15 meter blir omfattet av reglene om elektronisk fangstdagbok fra og med 1. januar 2011, heter det videre i pressemeldingen.

Det innebærer at departementet nå har utsatt iverksettelsen av kravet om elektronisk fangstdagbok for fartøy på 21 meter og større, med seks måneder, fra 1. april til 1. oktober 2010,

Iverksettelsen ble i november i fjor, utsatt fra 1. januar til 1. april 2010.

Les også: Utset kravet om elektronisk fangstdagbok 12.11.2009

Senest 8. januar i år ble det av Fiskeridirektoratet slått fast at den nye ordningen med elektronisk fangstdagbok skulle gjelde fra 1. april, og at sporingsplikten skulle innføres fra 1. mars 2010.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) hadde da fått gjennomslag for at garn- og linefartøyene skulle kunne rapportere fangst per døgn, som nå. Derimot stod direktoratet fast på at rapporteringstidspunktet for alle skulle være klokken 23.59.

Les også: Nye krav om fangstdagbok og sporing 08.01.2010

Det er mulig å sette i gang med elektronisk rapportering før disse datoene, for slik å bli kjent med det nye systemet, opplyser departementet i meldingen.

– Et viktig verktøy

– Elektronisk fangstdagbok vil også være et viktig verktøy med tanke på EUs regelverk om fangstsertifisering. Opplysninger om fangst om bord står sentralt når sertifikater skal utstedes og valideres. Dette gjelder spesielt for landing av fersk fisk direkte i europeiske havner, sier Lisbeth Berg-Hansen.

Norske fartøy over 15 meter har alt i flere år hatt krav om elektronisk posisjonsrapportering ved fiske i EU-farvann. Fra 1. april må fartøy som skal fiske tobis i EU-farvann også ha på plass utstyr for elektronisk fangstrapportering.

Fartøy over 24 meter som skal drive annet fiske i EU-farvann må ha utstyr på plass til 1. mai 2010. Dette er en konsekvens av de kravene til elektronisk fangstrapportering som EU stiller for fiske i sine farvann, og kravet utvides til å omfatte fartøy ned til 15 meter fra 1. januar 2011.