Dumpet fiskeavfall i sjøen

Fylkesmannen i Troms avdekket flere lovbrudd da det i perioden mai - november 2009 ble gjennomført kontroll hos 11 reke- og fiskeforedlingsbedrifter i fylket.

Tema for kontrollen var virksomhetenes håndtering av produksjonsavfall (restprodukter), næringsavfall og farlig avfall.

Ulovlig dumping av fiskeavfall

Håndteringsmetoder for restprodukter er ensilering, innfrysing og fersk avsetning på rekeskall. Fem av virksomhetene hadde tilstrekkelig kapasitet på håndteringen av restprodukter. Ytterligere fem kunne håndtere sine restprodukter tilfredsstillende unntatt ved produksjonstopper og mottaksstopp hos tredjepart.

En virksomhet dumpet restprodukter i sjøen.

Ulovlig brenning av næringsavfall

Syv av virksomhetene hadde tilfredsstillende håndtering av næringsavfallet (plast, papp, trevirke mv.) Tre hadde dårlig kapasitet eller uheldig/ulovlig håndtering av enkeltfraksjoner.

En virksomhet drev med ulovlig brenning av næringsavfall.

Farlig avfall

To av elleve virksomheter håndterte farlig avfall (spillolje, malingsrester, kjemikalierester, batterier mv.) etter regelverket. En virksomhet mottok og videreformidlet farlig avfall fra tredjepart, noe som ikke er tillatt uten særskilt tillatelse.

Flere av virksomhetene bidro likevel til at avfallet kom inn i farlig avfall-systemet, men dette ble gjort uten den pålagte deklarering av avfallet.

Kun en av virksomhetene hadde tilfredsstillende rutiner i sin internkontroll, for å hindre forurensning av ytre miljø som jord, luft og vann.

Rapporten forteller ikke hvilke bedrifter som har begått lov- og regelbrudd, men følgende bedrifter ble kontrollert:

 • Torsvågbruket AS, Torsvåg, 9136 Vannareid
 • Karlsøybruket AS, 9135 Vannvåg
 • Egersund Nor AS ("Solstrand Tromsø"), Boks 310, 4370 Egersund
 • Norway Pelagic AS, Boks 220, 9110 Sommarøy
 • Karlsen Brødrene AS, Husøy, 9389 Husøy
 • Stella Polaris, Kårvikhamn, 9300 Finnsnes
 • Nord-Senja Fiskeindustri AS, 9373 Botnhamn
 • Nergård Sild AS, 9386 Senjahopen
 • Nergård Reker AS, 9386 Senjahopen
 • Aksel Hansen AS, 9386 Senjahopen
 • Gryllefjord Fryseri AS, 9380 Gryllefjord