Dumpet fiskeavfall i sjøen

Del saken

Fylkesmannen i Troms avdekket flere lovbrudd da det i perioden mai - november 2009 ble gjennomført kontroll hos 11 reke- og fiskeforedlingsbedrifter i fylket.

Tema for kontrollen var virksomhetenes håndtering av produksjonsavfall (restprodukter), næringsavfall og farlig avfall.

Fiskeavfall

Håndteringsmetoder for restprodukter er ensilering, innfrysing og fersk avsetning på rekeskall. Fem av virksomhetene hadde tilstrekkelig kapasitet på handteringen av restprodukter. Ytterligere fem kunne håndtere sine restprodukter tilfredsstillende unntatt ved produksjonstopper og mottaksstopp hos tredjepart.

En virksomhet dumpet restprodukter i sjøen.

Næringsavfall

Syv av virksomhetene hadde tilfredsstillende handtering av næringsavfallet (plast, papp, trevirke mv.) Tre hadde dårlig kapasitet eller uheldig/ulovlig handtering av enkeltfraksjoner.

En virksomhet drev med ulovlig brenning av næringsavfall.

Farlig avfall

To av elleve virksomheter håndterte farlig avfall (spillolje, malingsrester, kjemikalierester, batterier mv.) etter regelverket. En virksomhet mottok og videreformidlet farlig avfall fra tredjepart, noe som ikke er tillatt uten særskilt tillatelse.

Flere av virksomhetene bidro likevel til at avfallet kom inn i farlig avfallsystemet, men dette ble gjort uten den pålagte deklarering av avfallet.

Kun en av virksomhetene hadde tilfredsstillende rutiner i sin internkontroll for å hindre forurensing av ytre miljø som jord, luft og vann.

Rapporten forteller ikke hvilke bedrifter som har begått lov- og regelbrudd, men følgende bedrifter ble kontrollert: 

Torsvågbruket AS Torsvåg 9136 Vannareid
Karlsøybruket AS 9135 Vannvåg
Egersund Nor AS ("Solstrand Tromsø"), Boks 310 4370 Egersund
Norway Pelagic AS Boks 220 9110 Sommarøy
Karlsen Brødrene AS Husøy 9389 Husøy
Stella Polaris Kårvikhamn 9300 Finnsnes
Nord-Senja Fiskeindustri AS 9373 Botnhamn
Nergård Sild AS 9386 Senjahopen
Nergård Reker AS 9386 Senjahopen
Aksel Hansen AS 9386 Senjahopen
Gryllefjord Fryseri AS 9380 Gryllefjord