Fiskets gang uke 7 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om lavere aktivitet i NVG-sildfiske, at loddefiske i Barentshavet er godt i gang, og om godt kolmulefiske i internasjonal sone.

NVG-sild

Etter 6 uker med fullt kjør i fisket etter norsk vårgytende sild, har fisket stoppet noe opp denne uken.

Totalt er det meldt inn vel 40.400 tonn. Av dette har kyst en andel på ca 35.400 tonn, ringnot 470 tonn, trål ca. 2.750 tonn og fra utenlandske båter er det meldt inn vel 1.800 tonn.

– Den reduserte aktiviteten skyldes at noen fartøy er gått over i annet fiske, mens andre har tatt sin tilmålte kvote for i år, opplyser salgsleder Odd Fredrik Andersen i Norges Sildesalgslag.

Også blant konsumkjøperne er aktiviteten noe redusert, og enkelte anlegg har sluttet av for sesongen. Delvis skyldes dette at kvaliteten er redusert pga. gyting og delvis fordi andre fiskeslag som eksempelvis lodde nå har sin sesong. Dette resulterte i ett kvantum til mel / olje på knapt 11.700 t. Det er ingen vesentlig endring i konsumprisnivået.

Fisket foregår fra i hovedsak fra Ålesundkantene til Karmøyområdet, med noen få fangster også fra Trænaområdet.

Per 16. februar er totalt snitt for NVG-sild denne sesong på kr 2,21 til konsum og kr 2,09 til mel / olje.

Lodde

I loddefiske i Barentshavet / Finnmarkskysten, som kom i gang forrige uke, er det denne uken blitt meldt inn 36.300 tonn. Av dette har ringnot fisket 32 400 tonn, trål 3 400 tonn, og kyst 500 tonn. Fisken er levert, eller på tur til mottaksanlegg, langs hele kysten fra Murmansk i øst til Karmøy i sør. Med unntak av tre fangster er alt gått til samfengtproduksjon. Dessverre er det skuffende liten interesse for kjøp og prisnivået ligger i snitt så vidt over minstepris på kr 1,80, opplyser Andersen.

Størrelsen på samfenglodden varierer fra 37 til 45 stykk per kilo, og rognmodningen var ved slutten av uken på 11 prosent.

Fisket har foregått fra rett nord av Nordkapp til 50 – 60 n.m. nordøst av Slettnes.

Kolmule

Denne uken er det blitt meldt inn 13.100 tonn kolmule. Fisket har foregått på Porcupine-Bank, ved St. Kilda og nå sist i uken i internasjonal sone sydvest av Irland, rundt 50 grader N og 15 - 16 grader W.

Fra sistnevnte område meldes det om nydelig vær og gode fangstforhold, mens flåten forlot St. Kilda feltet pga. det motsatte.

Interessen for kolmule, både til konsum og mel / olje, er stor og 5.350 tonn er gått til konsum, hovedsakelig i Killybegs. Prisene til konsum er svært gode, fra kr 2,20 til over kr 2,30 per kilo, mel / olje fra kr 1,59 til kr 1,66 per kilo, opplyser salgsleder Andersen i Norges Sildesalgslag.