– Dei har høyrt på oss

Det er forskingsdirektør ved Havforskingsinstituttet, Ole Arve Misund, sin kommentar til fredagens utlysing av leiteblokker i førehandsdefinerte områder.

Artikkelen er oppdatert.

– I vår kommentar til utviding av områda, peikte vi på tre område på Mørefelta som ikkje burde opnast. Så langt me kan sjå har Olje- og energidepartementet teke vårt framlegg til følgje, seier ein nøgd Misund til Havforskningsinstituttet sine nettsider.

Olje- og energidepartementet kunngjorde fredag at førehandsdefinerte områder vert utvida med i alt 63 blokker eller delar av blokker samanlikna med 2009.

Se også:
Mye nytt areal i TFO gir nye muligheter i nord (Olje- og energidepartementet)

TFO 2009 – tilbud om andeler (Olje- og energidepartementet)

Trekte tilbake utsegn

I ein seinare uttale har Havforskingsinstituttet korrigert seg sjølv.

Les også: Hørte ikke på Havforskningsinstituttet 27.02.2010