Tror overfiske endret torskegener

Tjue år etter at torsken ved Newfoundland kollapset, har bestandene ennå ikke kommet tilbake. Årsaken kan være endret arvemateriale etter år med overfiske.

Men teorien er omstridt.

På tross av at fisket har vært helt stengt eller svært begrenset siden tidlig på 1990-tallet, har bestandene av torsk på østkysten av USA og Canada ikke tatt seg opp igjen. Enkelte forskere mener at én årsak kan være at genene i torskebestandene har endret seg etter år med overfiske, skriver forskning.no.

Professor Jeffrey Hutchings ved Dalhousie University i Halifax, Canada, slår fast at høyt fiskepress over tid har betydd at torsk som modnes seint har fått mindre mulighet til å reprodusere seg. Han mener at dette kan ha endret arvematerialet.

– Fisken blir nå kjønnsmoden tidligere og ved mindre størrelse, sier Hutchings.

Det er imidlertid ikke alle marinbiologer som er overbevist om at mennesket har satt et genetisk spor på de store fiskebestandene.

Harald Gjøsæter, som er leder for faggruppe bunnfisk ved Havforskningsinstituttet i Bergen, viser til modeller som sier at genetiske endringer vil ta svært lang tid.