Færøyene fordømmer utestenging

Færøyene kaller Canadas beslutning om å lukke sine havner for grønlandske og færøyske rekefiskere, for egenrådig og uakseptabel.

Det færøyske landsstyremedlemmet for utlandssaker, Jørgen Niclasen, sier ifølge den canadiske avisen Montreal Gazette, at boikotten ikke vil få Færøyene til å endre på rekekvotene, skriver Sermitsiaq avis.

– Denne egenrådige og ensidige sanksjonen fra Canadas side, løser ikke det langsiktige problemet med rekekvotene, sier Jørgen Niclasen.

Den canadiske fiskeriministeren, Gail Shea, betegner det som uakseptabelt overfiske, når Færøyene og Frønland fisker en kvote på 3100 tonn.

Landene er offisielt tildelt en kvote på 334 tonn av Den Nordatlantiske Fiskeriorganisasjon, NAFO, som regulerer det såkalte 3L-område utenfor Canadas sydøstkyst.

Færøyene og Grønland har påberopt seg en såkalt protestkvote, som man kan gjøre i NAFO under henvisning til at man betrakter en kvotetildeling som urettferdig. Det er da lovlig å fiske videre, skriver avisa.

– Det er fullstendig uakseptabelt å forvente at vi går tilbake til en urimelig rekekvote i NAFO, hvoretter man bare stempler vårt rekefiske som 'utenlandsk overfiske', når ikke vi gjør det, sier Jørgen Niclasen til avisen.

Den danske regjeringen har offisielt rettet innvendinger overfor Canada om at stenging av havnene er et drastisk steg. Men ellers holder regjeringen seg langt borte fra striden mellom Canada og de to landsstyrene, opplyser kilder i Utenriksministeriet til avisa.

Les også: Canada utestenger rekefiskere 15.02.2010