– Skuffet over forskriften

Leder i Norges Fiskarlag er glad for at prinsippet om samfiskeordning for båter under 11 meter er vedtatt.

– Men jeg er utrolig skuffet over at departementet ikke har tatt hensyn til vesentlige innspill som Fiskarlaget hadde i høringen, sier leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen til fiskarlagets nettsider.

Les også: Innfører samfiske for kystflåten 22.02.2010

Fiskarlaget pekte i sitt høringsbrev på at ordningen måtte omfatte også de eiere som hadde to fartøy.

– Dette har departementet ikke tatt hensyn til og det er skuffende sier Nilsen, som også er sterkt kritisk til at fartøy med rettigheter sør for 62-graden ikke er omfattet av ordningen.

Fiskarlaget påpekte også at kvalifikasjonskravet med de to årene 2008 og 2009 måtte håndteres med en viss fleksibilitet, med tanke på nye fiskere som er kommet inn senere.

– Vi forutsetter at dispensasjonsadgangen som det er åpnet for løser dette sier Nilsen.