Underskudd for Copeinca

Copeinca ASA fikk i fjerde kvartal 2009 et resultat før skatt på -3,7 millioner dollar, mot -32,3 millioner dollar i fjerde kvartal 2008.

Fiskeri- og fiskemelselskapet Copeinca ASA har lagt frem vesentlig bedre regnskapstall for fjerde kvartal 2009, enn for fjerde kvartal 2008, men endte likevel med et underskudd på 3,7 millioner dollar.

For året som helhet, fikk Copeinca ASA (COP) et resultat før skatt på 0,9 millioner dollar i 2009, mot -10,1 millioner dollar i 2008.

Salget i fjerde kvartal 2009 beløp seg til 39,9 millioner dollar, mot 44 millioner dollar i fjerde kvartal 2008. For hele 2009 ble omsetningen 210,8 millioner dollar, mot 249,4 millioner dollar i 2008.

Les mer
Regnskapsrapporten og presentasjonsmaterialet kan lastes ned her:

Kvartalsrapport Q4 2009 - Copeinca ASA (pdf)
Presentasjon Q4 2009 - Copeinca ASA (pdf)