Sildelaget åpner for mer makrell

Norges Sildesalgslag åpner for å kunne gi adgang for fartøyer til å levere ut over den eksisterende kvantumsbegrensningen på 20 tonn per fartøy.

Dette med bakgrunn i lite utbud av makrell for levering til fersk anvendelse.

Dette vil bli gjort i situasjoner der det ikke er tilstrekkelig utbud av makrell blant de fartøyene som ikke har nådd opp i 20 tonns begrensningen.

Dette fremgår av en melding på hjemmesiden til Norges Sildesalgslag, til fiskere av makrell til fersk anvendelse.