Ønsker avklaring om tollfri proviant

Fangstmønsteret for havfiskefartøy er ikke alltid like lett å forutsi. Det skaper utfordringer når man skal planlegge proviantering om bord.

Nye regler om tollfri proviant til norske fiske- og fangstfartøy trådte i kraft 1. januar 2010.

De nye reglene medfører at fiske- og fangstfartøy likestilles med andre fartøy, og erstattet kompensasjonsordningen som til da hadde vært gjeldende for fiske- og fangstfartøy.

Les også: Nye tollregler for proviant til fiskefartøy 22.12.2009

– Reiser flere problemstillinger

Endringer på grunn av bedre fiske enn forventet, sykdom eller uhell, reiser flere problemstillinger i forhold til retten til avgiftsfri proviantering, når fartøyet er utenfor tollområdet i minst 14 dager, mener Fiskebåtredernes Forbund.

Forbundet tar opp saken med Toll- og avgiftsdirektoratet og ber blant annet om en avklaring i følgende aktuelle spørsmål:

  • Et fartøy kan ha proviantert for å være utenfor tollområdet mer enn 14 dager sammenhengende, men avbryter turen før 14 dager er gått, for eksempel på grunn av godt fiske.
  • Fartøyet har proviantert med avgifter fordi det ikke hadde planlagt å være utenfor tollområdet så lenge som 14 dager, men turen forlenges utover 14 dager, for eksempel på grunn av dårlig fiske.
  • Et fartøy er ute på en tur med varighet utover 14 dager sammenhengende utenfor tollområdet, men må gå midlertidig til havn med syk person eller for å hente en reservedel, før turen fortsetter som planlagt.
  • Fartøyet provianterer hos forhandler som ikke er registrert skipshandel, gjerne den lokale kjøpmannen, og kjøper provianten med avgifter, selv om fartøyet skal være utenfor tollområdet mer enn 14 dager sammenhengende.

Fiskebåtredernes Forbund ber Toll- og avgiftsdirektoratet om retningslinjer for hvordan rederiene skal forholde seg i de aktuelle tilfellene.

Forbundet presiserer overfor Tollvesenet, at forutsetningen er at det blir tillatt å gå til lands med syk person, eller for å hente reservedel, uten at retten til avgiftsfri proviant bortfaller når turen fortsetter som planlagt.