Eksportdokumenter må oppdateres

Iverksettelse av Hygienepakken 1. mars får konsekvenser for norske sanitære og veterinære sertifikater som må oppdateres.

Les også: Matlovpakken trer i kraft 1. mars 05.02.2010

Som følge av EØS-forpliktelser vil Norge f.o.m 1. mars 2010 implementere nytt regelverk som gjelder næringsmiddel- og fôrhygiene (Hygienepakken), melder Mattilsynet.

Dette vil ha konsekvenser for bl.a. regelverkshenvisning på norske sanitære og veterinære sertifikater, samt erklæringer som brukes for eksport av næringsmidler og fôrvarer fra Norge.

Eksportdokumenter som benyttes for fisk og fiskevarer blir berørt og skal oppdateres.

Les også: Ny attest ved eksport av fisk til Marokko 16.02.2010

Mattilsynet har allerede varslet kompetente myndigheter i land som importerte fisk og fiskevarer fra Norge i 2009 om denne endringen og ønsker samtidig å anbefale alle norske eksportører til å varsle sine handelskontakter i utlandet om dette. Dette bør gjøres for å unngå mulige problemer med eksport i forbindelse med endringene i eksportdokumenter.

De nye oppdaterte eksportdokumentene skal være tilgjengelig i MATS Skjematjenester fra og med 1.mars 2010.

Les også: Høring om forskrifter relatert til hygienepakken 08.02.2010