Flere selskaper vil på børs

Oslo Børs har mottatt søknader om børsnotering fra selskapene Sølvtrans Holding AS, P/f Bakkafrost og The Scottish Salmon Company Limited.

Sølvtrans Holding AS som, med flere datterselskaper, er blant de ledende brønnbåtrederiene i verden, søker om notering på Oslo Børs, alternativt på Oslo Axess.

Også det færøyske lakseselskapet P/f Bakkafrost søker om notering på Oslo Børs. Selskapet Bakkafrost er et resultat av fusjonen mellom P/f Bakkafrost Holding og P/f Vestlax Holding tidligere i år.

Lighthouse vil restrukturere

Videre så søker The Scottish Salmon Company Limited, et datterselskap av Lighthouse Caledonia ASA (LHC) om notering på Oslo Axess.

Lighthouse Caledonia ASA sendte i går kveld ut innkalling til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det fremgår at konsernet ønsker å restrukturere virksomheten.

Restruktureringen vil, dersom den gjennomføres, medføre at det heleide datterselskapet The Scottish Salmon Company Ltd blir nytt morselskap i konsernet. Det nye morselskapet planlegges notert på Oslo Axess, samtidig som Lighthouse Caledonia ASA planlegges strøket fra notering.

Aksjonærene i Lighthouse Caledonia ASA vil få tilbud om å konvertere aksjene inn i The Scottish Salmon Company Ltd.