Reagerer på notsprenginger

Fiskeridirektoratet reagerer meget sterkt på meldinger om stadige notsprenginger i sildefisket.

Fiskeridirektoratet viser til omtale i media og vurderer nå eventuelle tiltak.

– Dette er totalt uakseptabelt, sier regiondirektør Gunnar Trulssen i Fiskeridirektoratet region Troms i en pressemelding.

Pålagt aktsomhet

Fiskeridirektoratet region Troms har ansvaret for Overvåkingstjenesten for fiskefelt som følger det pågående sildefisket, og har også et særlig ansvar for kontroll i forbindelse med sildefisket.

Det har vært et særdeles godt fiske langs hele kysten fra Troms og sørover til Møre i vinter og faren for store kast og risikoen for notsprenging er dermed stor.

– Vi har i år som i fjor anmodet om stor aktsomhet ved utøvelsen av sildefisket, som følge av registreringer og meldinger om sprengninger og slipping av tildels store menger sild. Vi har gått ut i media og saken er tatt opp ved flere anledninger med fiskernes faglige organisasjoner. Vi forventer nå at organisasjonene tar tak i saken, sier Trulssen.

Les også: Advarer mot notsprenging 04.02.2010
Les også: Notsprenginger kan føre til stenging av områder 08.01.2010

Vurderer sanksjoner

I følge Trulssen mottar Fiskeridirektoratet få rapporter om notsprenginger, mens meldinger og observasjoner tyder på at det er flere sprenginger enn de som hittil er formidlet til Fiskeridirektoratet.

– Regelverket pålegger flåten å melde fra om notsprenginger og vi vil vurdere sanksjoner i tilfeller der det foregår sprenginger uten at de blir rapportert, sier Gunnar Trulssen.