– Ingen ansatte omkommet

Austevoll Seafood ASA, som har stor aktivitet og mange ansatte i Chile, orienterer om situasjonen etter jordskjelvet i helgen.

Konsernet har sin landbaserte virksomhet sør for jordskjelvets epicenter, nærmere bestemt i byen Coronel.

Jordskjelvets ødeleggelser er som det fremgår av internasjonale og norske medier enorme, og de menneskelige lidelsene er store, konstaterer selskapet i en børsmelding.

– Våre tanker går i første rekke til det Chilenske folk, våre venner og kolleger samt deres familier, skriver selskapet i meldingen.

– Vi har lyktes å etablere kontakt med vår ledelse i Chile og etter det de kjenner til på det nåværende tidspunkt er ingen av våre ansatte omkommet, skriver selskapet.

Det er på det nåværende tidspunkt for tidlig å gi nøyaktig og detaljert informasjon om hvor mange dager en eventuell produksjonsstans vil vare.

Selskapet vil komme tilbake med ny informasjon etter at teknisk personell har gjennomgått anlegget.

Selskapet har uavhengig av jordskjelvet, begrenset aktivitet på denne årstiden, opplyses det i meldingen.