Fiskets gang uke 8 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om at loddefisket i Barentshavet er godt i gang, med puljevis utseiling. Fisket etter NVG-sild går mot slutten.

Nvg-sild

– Totalt i uke 8 er det innmeldt 12.900 tonn nvg-sild. Kystgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2010 ble stoppet, onsdag 24. februar klokken 24:00. Uavhengig av stoppen kan kystfartøy med adgang til å delta i lukket gruppe fortsette fisket innenfor den opprinnelige kvoteenheten på 50 tonn.

Det opplyser salgsmedarbeider Jan Inge Skåtøy i Norges Sildesalgslag

– Det har de siste dagene kommet en god del sild i Rogaland, og noen låsfangster er innmeldt i området Karmsund og Bokn. Det blir spennende å se hvordan dette fisket utvikler seg, sier Skåtøy.

Lodde

Loddefisket i Barentshavet og Finnmarkskysten er nå godt i gang og 80 fartøy deltar for øyeblikket i fisket.

Nye båter kommer stadig til. Tirsdag 23. februar ble det innført utseiligsregulering/tørnregulering i fisket etter lodde til konsum, for levering på strekningen Træna og nordover.

Det er i uke 8 innmeldt 26.500 tonn lodde. Fisket har vært mye værhindret siden tørnreguleringen ble innført. Fisket har foregått på strekningen Nordkyn til Sørøya med det største kvantumet på feltene i øst.

Lodda har variert i samfengt størrelse fra 36 til 45 stk. per kilo, med den største lodda i vest. Det har de 2 siste dagene vært fangster med opp til 15 prosent i rognmodning, opplyser Skåtøy.

Kolmule

Denne uken er det innmeldt 21.600 tonn kolmule. Fisket har foregått både i internasjonalt område og i EU-sonen. Værforholdene på feltene har vært bra og fisket godt.

Mange av båtene har nå gått på loddefiske slik at deltakelsen i kolmulefiske er noe mindre for tiden. Det er fortsatt stor etterspørsel etter kolmule til konsum. Det har vært betalt opptil kroner 2,43 per kilo opplyser Skåtøy.