Kritisk til aksjesalg i fiskeriselskap

ANDØY: Kontrollutvalget i Andøy kommune mener det må gjøres en grundigere vurdering før aksjene i Andenes Havfiskeselskap selges.

I januar i år vedtok kommunestyret i Andøy kommune, med stort flertall, å selge kommunens eierpost på 34 prosent av aksjene i trålrederiet A. H. Holding AS (Andenes Havfiskeselskap), for 7,1 millioner kroner.

Les også: Selger seg ut av Andenes Havfiskeselskap 14.01.2010

Anbefaler at salget utsettes

Fredag 26. februar møttes i Kontrollutvalget i kommunen for å behandle salget og kravet om lovlighetskontroll, melder Bladet Vesterålen.

Et enstemmig kontrollutvalg konkluderte med at kommunen ikke bør avhende aksjene, før en juridisk vurdering av saken er innhentet fra kompetent hold.

– En forhastet avhending av aksjene kan medføre både juridiske og økonomiske konsekvenser for Andøy kommune, heter det i uttalelsen fra kontrollutvalget.

KS peker på usikkerhet

Kontrollutvalget stiller seg også kritisk til at anbefalingen fra Kommunenes Sentralforbund, om å utsette saken om legalitetskontroll, ikke ble lagt fram for kommunestyret forrige mandag, skriver avisa.

KS skal i en epost før kommunestyremøtet, ha pekt på vesentlig usikkerhet om viktige momenter i saken.

– KS vil derfor sterkt tilrå administrasjonen å anbefale en utsettelse av saken, slik at man kan forvisse seg om at både lovlighet og verdsettelse er betryggende utredet. I ettertid vil det være både økonomisk og omdømmemessig mye vanskeligere å rette opp eventuelle feil, het det i e-posten.

Tore Pettersen, som var fungerende ordfører i kommunestyremøtet i februar, kjente til e-posten, men mener at den ikke var relevant.

– Det var ikke noe der som var relevant for saken vi skulle behandle, for den angikk lovlighetskontroll. Og det er visse regler for hvordan en slik sak skal behandles. Det er fylkesmannen som kan si noe om hvorvidt kommunestyret har gjort noe ulovlig. Jeg støtter rådmannen i det, sier Pettersen til avisa.