Kjøpestopp for lodde

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) kunngjorde mandag 1. mars at det innføres en to dagers kjøpestopp for lodde til konsum.

Kjøpestoppen gjelder tirsdag 2. mars kl 19:00 til torsdag den 4. mars kl 19:00. I løpet av torsdag den 4. mars vil FHL vurdere om kjøpestoppen for konsumlodde skal forlenges ytterligere 2 døgn, melder Norges Fiskarlag.

Den annonserte kjøpestoppen for lodde, fra tirsdag kveld og to dager fremover, førte til hektisk aktivitet for Norges Sildesalgslag, melder sildelaget på sine nettsider.

Sildelaget har hatt stor pågang av telefoner fra båter på feltet og de som venter på utseilingsturn.

Salgsleder Odd Fredrik Andersen sier at tilbakemeldingene fra fartøyene er at reguleringsregimet stort sett blir oppfattet som positivt.

Siste auksjon før den annonserte stoppen, er i kveld klokken 18-19.

Sildelaget kommer med fortløpende informasjon om utviklingen.

Stoppen gjelder kun for kjøp til konsum.