Nilsen ikke overrasket

Lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, er ikke overrasket over at garnfangstene gikk opp og linefangstene ned under seismisk skyting.

Les også: Mer og mindre fangst med seismikk 02.02.2010

– Det betyr bare at fisken blir skremt til bevegelse, og er du da på rett side med garn så får du logisk sett større fangster på garn, sier leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, til Fiskarlagets nettsider.

– Men det bekrefter også at fisken blir stresset og at vi må ha en minsteavstand mellom seismisk aktivitet og fiskeriaktivitet, sier Nilsen.

I rapporten heter det blant annet:

"Den mest sannsynlige forklaringen på både økte og reduserte fangster for ulike arter og fiskeredskaper er at lydbølgene fra seismikken stresset fisken, noe som førte til at den svømte mer. Dette forklarer for eksempel hvorfor det gikk flere blåkveiter i garn, samtidig som linefangsten av samme art gikk ned."

–Ja dette støtter min påstand, og det at fangstene øker i garn betyr ikke at fisken ikke blir skremt, snarere tvert imot sier Reidar Nilsen.

Resultatene fra denne undersøkelsen avviker fra resultatene i tidligere studier som har vist betydelige reduksjoner i fangstrater for trål og line, melder Fiskarlaget.

I den tidligere studien fra Nordkappbanken var seismikkaktiviteten imidlertid konsentrert innenfor et mindre område, noe som medførte at fisken var utsatt for en sterkere og mer sammenhengende lydpåvirkning (antall luftkanonskudd per flatemål og tidsenhet) enn hva tilfellet var i seismikkområdet i denne undersøkelsen, opplyser Fiskarlaget.