Arrangerte brukerforum for LRIT

Kystverket gjennomførte 25. juni det årlige møtet i brukerforumet for havovervåkingssystemet LRIT.

Ved Kystverkets Senter for los og VTS i Haugesund fikk fremtidige brukere av det nye LRIT systemet demonstrert innholdet i det nye europeiske datasenteret.

Datasenteret ble innført av EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA i begynnelsen av juni og testes nå ut. Datasenteret skal være fullt operasjonelt 30. juni, skriver Kystverket i en melding.

Registrerer norske skip

Kystverket har de siste månedene jobbet tett opp mot EMSA for å gjennomføre registreringen av den norske flåten i datasenteret. Per i dag er ca 620 norske skip registrert. Totalt er det ca 940 norske skip som vil være ombefattet av LRIT regelverket.

Et myndighetsverktøy

Det er kun offentlige myndigheter som vil få tilgang til havovervåkingssystemet. I Norge er det Kystverkets oppgave å tilrettelegge systemet for nasjonale brukere. For å oppnå en smidig og effektiv innføring av systemet etablerte Kystverket i fjor et brukerforum bestående av fremtidige brukere. I forumet diskuterer deltakerne blant annet systemets muligheter og begrensninger, brukeropplæring, og funksjonalitetsbehov.

I brukerforumet deltar Forsvaret, Politiet, Politiets sikkerhetstjeneste, Sjøfartsdirektoratet, Hovedredningssentralen, Fiskeri- og kystdepartementet, Forsvarets forskningsinstitutt, Tollvesenet, og Fiskeridirektoratet.

Vil lage gode rutiner

– Det viktigste for Kystverket vil nå være å gi alle etatene tilgang til LRIT slik at de på best mulig måte kan benytte systemet til å utføre sine oppgaver. Det er viktig at vi nå får på plass gode rutiner for effektiv bruk, presiserte avdelingssjef Jon Leon Ervik i Senter for los og VTS i Kystverket under møtet med brukerne.

Kystverket planlegger opplæringskurs i systemet i løpet av høsten.