Kolmule til Skottland

Fleire norske ringnotbåtar har dei siste dagane levert kolmulefangstar i Skottland.

Det er der betalt over kroner 2,50 per kilo til konsum, melder Fiskebåtredernes Forbund.

Flåten har til no tatt vel 80.000 tonn av den norske kvoten på knapt 206.000 tonn.