Opphevet kjøpestopp for lodde

Med umiddelbar virkning er kjøpestoppen for lodde til konsum opphevet.

Etter nærmere dialog mellom Norges Sildesalgslag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), er kjøpestoppen som vart iverksatt klokka 19 i går kveld opphevet, melder Norges Sildesalgslag.

Les også: Kjøpestopp for lodde 02.03.2010

Norges Sildesalgslag åpner for dispensasjon for å ha båter i fiske utenom tørnreguleringen dersom råstofftilgangen ikke er god nok til å dekke fabrikkenes behov.

Det legges til grunn at råstofftilgangen i reguleringsområdet vil være i størrelsesorden 5.000 tonn per dag.

Det vil derfor bli en tørn kapasitet tilsvarende et fangstkvantum på 15-20.000 tonn som utgjør 2-3 dagers produksjonshorisont for fabrikkene, opplyser Sildelaget.