Bergesen skal lede Ås-prosessen

Finn Bergesen jr. skal lede fellesstyret for Ås-prosessen.

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Finn Bergesen jr. som leder av fellesstyret for sammenslåingen av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Bergesen jr. har lang erfaring fra samfunns- og næringsliv, og får nå ansvaret for å lede arbeidet med etableringen av det nye universitetet på Ås, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Bergesen jr. tar over stafettpinnen fra Arild Underdal, som ledet interimsstyret frem til 1. mars.

- Interimsstyret har lagt et godt grunnlag for det videre arbeidet, og jeg er glad Bergesen jr. har tatt på seg denne oppgaven.

Der sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Universitetet på Ås

Fellesstyret er et nytt steg på veien mot etableringen av det nye universitetet på Ås.

Fellesstyret får fullmakter til å forplikte NVH og UMB i spørsmål om sammenslåingen, og skal blant annet trekke opp mål og strategier for det nye universitetets samlede virksomhet.

- Bergesen jr. har både relevant bakgrunn og kompetanse, men også engasjement og ambisjoner. Det gjør ham svært godt egnet til å lede fellesstyret, sier statsråd Aasland.

Departementet vil i løpet av kort tid oppnevne de øvrige medlemmene av fellesstyret.

- Veldig glade

- Vi er veldig glade for at Bergesen med sin samfunnserfaring og -kontakt blir styreleder for Fellesstyret UMB-NVH, sier rektor ved UMB, Knut Hove, til universitetet nettavis.

- Vi vet han har gode kunnskaper om bioproduksjon fra tidligere arbeid og at han også derfor vil gjøre en god jobb for det nye universitetet.

- Vi ser fram til oppnevnelsen av det resterende styret som skal bygges opp rundt Bergesen for å sikre at alle universitetets behov blir ivaretatt, sier Hove. 

Personalia
Finn Bergesen jr., (født 3. september 1945 i Bergen) er en norsk jurist og næringslivsleder. Fra 1999 til 2009 var han administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Bergesen er utdannet jurist fra 1973. Han var byråsjef i Fiskeridepartementet og hadde særlig ansvar for internasjonale spørsmål og havrettsforhandlinger i perioden 1973 til 1976. Senere var Bergesen jr. norsk fiskeriattaché til Washington D.C. og i Ottawa før han ble generalsekretær i Norges Fiskarlag fra 1983 til 1989.

Deretter ble han administrerende direktør i Norges Sildesalgslag fra 1989 til 1995 og så administrerende direktør i Kavli Holding. I mars 2009 ble Bergesen etterfulgt av John G. Bernander som NHO-sjef. (Kilde: Wikipedia).