Bergesen skal lede Ås-prosessen

Finn Bergesen jr. skal lede fellesstyret for Ås-prosessen.

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Finn Bergesen jr. som leder av fellesstyret for sammenslåingen av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Bergesen jr. har lang erfaring fra samfunns- og næringsliv, og får nå ansvaret for å lede arbeidet med etableringen av det nye universitetet på Ås, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Bergesen jr. tar over stafettpinnen fra Arild Underdal, som ledet interimsstyret frem til 1. mars.

– Interimsstyret har lagt et godt grunnlag for det videre arbeidet, og jeg er glad Bergesen jr. har tatt på seg denne oppgaven.

Der sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Universitetet på Ås

Fellesstyret er et nytt steg på veien mot etableringen av det nye universitetet på Ås.

Fellesstyret får fullmakter til å forplikte NVH og UMB i spørsmål om sammenslåingen, og skal blant annet trekke opp mål og strategier for det nye universitetets samlede virksomhet.

– Bergesen jr. har både relevant bakgrunn og kompetanse, men også engasjement og ambisjoner. Det gjør ham svært godt egnet til å lede fellesstyret, sier statsråd Aasland.

Departementet vil i løpet av kort tid oppnevne de øvrige medlemmene av fellesstyret.

– Veldig glade

– Vi er veldig glade for at Bergesen med sin samfunnserfaring og -kontakt blir styreleder for Fellesstyret UMB-NVH, sier rektor ved UMB, Knut Hove, til universitetet nettavis.

– Vi vet han har gode kunnskaper om bioproduksjon fra tidligere arbeid og at han også derfor vil gjøre en god jobb for det nye universitetet. Vi ser fram til oppnevnelsen av det resterende styret som skal bygges opp rundt Bergesen for å sikre at alle universitetets behov blir ivaretatt, sier Hove.