Garantilottordningen styrkes

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag besluttet å øke ukesbeløpet i garantilotten fra 2.200 kroner til 3.500 kroner.

Videre er det besluttet å utvide antall garantiperioder til 3 perioder med en maksimalgaranti på 10 uker i hver garantiperiode, i samsvar med forslag fra Norges Fiskarlag.

Endringen blir gjort midlertidig for 2009, på bakgrunn av den vanskelige omsetnings- og markedssituasjonen i torskefiskeriene.

Søknadsfrist for første garantiperiode blir 31. august 2009, fremgår det av en melding fra Fiskeri- og kystdepartementet.