Se filmopptak fra Kvitungen

Et tokt med selfangstskuta M/S Kvitungen til drivisen mellom Grønland og Svalbard i fjor vår, endte med en knusende rapport fra selfangstinspektøren.

Rapporten førte til at Fiskeridirektoratet politianmeldte skipperen Karl Kr. Angelsen og rederiet Polaridrift for brudd på dyrevernloven og bestemmelsene for selfangst.

– Hemmelighold skaper mistanke

– I all jakt er det blod og på selfangst er det ikke mindre blod, i tillegg er det hvitt og rent der nede (på isen) og det kan derfor virke mer dramatisk, sier skipper Karl Kr. Angelsen som i filmen kommenterer det man ser, skriver adressa.no.

Verken Fiskeridirektoratet eller politiet har villet gi medier innsyn i filmer fra toktet. Adresseavisen har nå likevel skaffet seg tilgang til et omfattende film- og billedmateriale, opplyser avisa.

TV-Adressa viser i dag filmopptak fra toktet.

– Selfangst er en lovlig, human form for jakt, og vi har ikke noe å skjule, sier skipper Karl Kr. Angelsen til avisa.

Han mener myndighetenes hemmelighold skaper mistanke om at det har foregått noe ulovlig.

Troms Politidistrikt er nå ferdig med etterforskningen, og vil i neste uke avgjøre om skipperen og rederiet Polardrift må møte i retten. Strafferammen for de påståtte overtredelsene er bøter eller fengsel inntil ett år. Saken kan også ende i henleggelse, skriver avisa.

– Ikke forbudt med flere skudd

Dyr som er skutt skal snarest mulig slås med hakapik. På unger kan også nyttes slagkrok.

– Det står ingen steder i forskriften at det er forbudt å skyte mer enn et skudd på et dyr hvis det er nødvendig for å få det avlivet. Det gjenstår da å tolke første punkt om at dyret ikke skal lide unødig, og det kan da ikke tolkes slik at vi ikke kan benytte flere skudd, sier Angelsen.

– Dersom politiet konkluderer med at jeg skal tiltales fordi vi brukte mer enn ett skudd for å avlive enkelte dyr, vil det få dramatiske konsekvenser for all jakt - ikke bare selfangst, sier Angelsen.

Karl Kr. Angelsen har lang erfaring fra ishavet, etter et trettitalls turer på et par måneder hver gang. Til sammen fem år.