– Ønsker mer norsk-skotsk havforskning

– Det marine forskermiljøet ved Universitetet i St. Andrews i Skottland er interessert i nærmere samarbeid med Høgskolen i Bodø.

Det sier professor Ian Johnston, som har vært leder for Gatty Marine Laboratory ved Universitetet i St. Andrews, melder Høgskolen i Bodø (HBO).

Ian A. Johnston var leder for Gatty Marine Laboratory i tolv år frem til 2008 og Johnston er, foruten sin stilling som professor ved School of Biology ved Universitetet i St. Andrews, også ansatt som professor II ved fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Høgskolen i Bodø.

Kjenner norsk havforskning

– Gatty Marine Laboratory ble etablert i 1896, så skottene var tidlig ute med forskningen innen fiskebiologi og marin økolog, sier Johnston.

Har har arbeidet i mange år som professor II ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

– Jeg kjenner norsk havforskning. Det marine forskermiljøet ved Høgskolen i Bodø er forholdsvis lite - til sammenligning har universitetet i St. Andrews har 53 professorer ved School of Biology - men Høgskolen i Bodø har et meget kompetent forskermiljø med gode laboratorier, en ren kyst å forske i og et havbruksmiljø i industriell skala, sier Johnson.

Universitetet i St. Andrews feirer 600 år i 2013.

– Er St. Andrews interessert i et nærmere samarbeid om marin forskning med Høgskolen i Bodø?

– Ja, det er vi absolutt. Forskningsmiljøene i Norge, deriblant Bodø, er langt fremme på mange områder, sier Johnston.

– Det er viktig å ha en god grunnforskning innen havbruk og økologi. Norge og Skottland er tross alt de to største eksportnasjonene av oppdrettslaks i verden, sier Johnston.

– Stor kapasitet

Ian A. Johnston, som er nåværende leder for Fish Mussel Research Group ved universitetet i St. Andrews, var veileder for 1. amanuensis Ørjan Hagen da Hagen disputerte til doktorgrad som omhandlet muskelvevet hos Atlantisk kveite ved universitetet i St. Andrews i 2008.

– Professor Ian Johnston fra St. Andrews er en høyt respektert fagmann som har publisert flere hundre artikler i anerkjente internasjonale tidskrifter omhandlende fiskebiologi og fysiologi, forteller Ørjan Hagen.

– Norges Forskningsråd oppfordrer til internasjonalt samarbeid på prosjektsøknader. Det hjelper godt på å ha en partner med stor kapasitet i utformingen av søknader slik som professor Johnston, sier Ørjan Hagen.