Avdekket ikke svart fisk

Svartfiskkontroll i Saldal. Foto: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet avdekket ikke noe ulovlig uregistrert omsetning av fisk, i løpet av en to dagers kontrollaksjon i Saltdal i Nordland.

– Dette er svært positivt, og kan tyde på at omfanget av uregistrert fisk er lavt , sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland.

Aksjon «Svart fisk 2010»

De to siste dagene har Fiskeridirektoratet i samarbeid med Skatteetaten, Statens Vegvesen, Mattilsynet og Tolletaten gjennomført en aksjon for å kontrollere utførsel og salg av uregistrert fisk, melder Fiskeridirektoratet.

Dette er en aksjonsform som de fem etatene har samarbeidet godt om i flere år, og aksjon «Svart fisk 2010» hadde fokus på området Hestbrinken i Saltdal i Nordland.

Etter at 220 kjøretøy hadde blitt kontrollert i tidsrommet mellom 3. mars klokken 12.00 og 5. mars klokken 12.00 ble bl.a. et kjøretøy fullastet med fersk hyse avskiltet på stedet, grunnet manglende EU-kontroll. Det ble ikke avdekket noen spor etter ulovlig fiskeaktivitet.

– Det er et godt tegn at vi ikke finner noe i slike kontroller som dette. Det kan tyde på at omfanget av uregistrert fisk er lavt.

Det sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland.

Statens Vegvesen hadde ca 20 funn, og de andre etatene hadde også saker som de vil følge opp videre.