Ny teknologi for mudring

Det er utviklet ny alternativ teknologi for skånsom fjerning av forurenset sjøbunn.

Mudringen gjøres med en undervannsslede som suger opp sedimentene.

Rapportene som beskriver metodeutvikling og resultater fra pilotprosjektet i Gilhusbukta i Drammensfjorden, er nå tilgjengelig, melder Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Klif har bidratt med penger til teknologiutviklingen. Hvilken mudringsmetode som egner seg best til  opprydding i forurenset sjøbunn må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle.

Les mer
Last ned rapportene her:

Mudringsprosjektet i Gilhusbukta: Erfaringsrapport fra pilotprosjektet og hovedprosjektet (NOAH) (pdf)

Rapport pilotprosjekt Gilhusbukta (Seabed Services) (pdf)