Fiskets gang uke 9 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om godt kolmulefiske, varierende fiske på loddefeltet, og at det fremdeles er en del fiske etter NVG-sild i Rogalandsfjordene.

NVG-sild

– NVG-sildfisket er fremdeles godt i gang, og selv om ukekvantumet er blitt vesentlig mindre, er det fremdeles stor aktivitet blant de fartøyene som er i fiske. Ukens totalkvantum ble på 5.225 tonn, derav 660 tonn fra utenlandske båter, opplyser salgsleder Odd Fredrik Andersen i Norges Sildesalgslag.

– Mesteparten av fisket foregår nå på Rogalandsfjordene og det virker som om det er en god del sild som er kommet inn der, sier Andersen.

Av kvantumet på 4.565 tonn, som de norske kystfiskerne stod for, ble 3.200 tonn satt i lås, mest for konsumleveranse, men også noe for levering til mel/olje.

Kolmule

Ukekvantumet med kolmule ble på nesten 14.000 tonn, og med bare knappe 2.500 tonn til mel/olje.

Prisnivået til mel/olje ligger på fra kr 1,60 til kr 1,70 per kilo. Til konsum ligger prisene på fra kr 2,05 til kr 2,57 per kilo, og denne uken kom årets første konsumfangst til Norge.

Fisket foregår nå både ved St Kilda og på Porcupine Bank, og båtene bruker kort tid på å laste opp, forteller Andersen.

Lodde

Vinterens loddefiske i Barentshavet er nå godt i gang, men forholdene er varierende og det store trykket er ikke kommet. Ukekvantumet ble på 54.640 tonn og av dette fanget ringnotflåten 43.670 tonn, kyst 5.630 tonn og trål 5.340 tonn.

Det gikk ca. 20.750 tonn til mel/olje. Tirsdag innførte kjøperne kjøpestopp. Denne ble opphevet dagen etter.

Les også: Opphevet kjøpestopp for lodde 03.03.2010
Les også: Kjøpestopp for lodde 02.03.2010

Fredag den 5. mars kom meldingen om siste frist for utseiling for kystfartøy som skal delta i årets loddefiske. Siste utseilingsdag er satt til 10. mars kl. 24:00.

Sist i uken var rognmodningen kommet opp i 19 prosent, men den varierer en del og fremdeles er det fangster på bare 16-17 prosent. Produksjon foregår nå hovedsakelig med frysing av rognlodde. Størrelsen varierer også en god del, opplyser Andersen.

Fisket foregår i all hovedsak i det vestlige området nord av Fruholmen.

Lørdag kveld blåste det opp med kuling og flåten gikk til lands for å vente på bedre vær. Utsiktene for de neste dagene er ikke spesielt gode, konstaterer Andersen.