Mammoet reagerer på utsettelse

Mammoet Salvage ble svært overrasket over kunngjøringen fra fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen fredag 5. mars.

Statsråden fortalte da at ingen endelig beslutning er tatt med tanke på bergingen av ubåtvraket U-864 utenfor Fedje, som har store mengder kvikksølv ombord.

Les også: Heving skal utredes grundigere 05.03.2010

På bakgrunn av en rapport fra Dovre Group i desember, vil regjeringen nå foreta en videre utredning, der planene om heving av ubåten skal gjennomgås på nytt.

Det er Mammoet Salvage som har fått oppdraget med å heve vraket.

– Basert på utdaterte fakta

Mammoet fikk ingen anledning av departementet til å komme med avklaringer, eller til å respondere på kritikken i rapporten, dette til tross for at det er vanlig prosedyre i bergningsbransjen, opplyser selskapet i en pressemelding.

Mammoet hadde likevel vært i kontakt med Kystverket i Norge og har avklart noen aspekter samt nylig reforhandlet kontrakten med Kystverket.

– Vi er overrasket over at departementet ikke har nevnt den nye kontrakten for Stortinget, og at proposisjonen til Stortinget inneholder utdaterte fakta, heter det i pressemeldingen.

I løpet av kvalifikasjonsfasen til prosjektet, ble Mammoet sitt bergingsforslag valgt som det foretrukne alternativet, da dette effektivt vil beskytte både miljø og bergingspersonell. Forslaget ble deretter redefinert, for å ytterligere redusere risikoen.

På et overordnet nivå leverte Dovre Group og Transportøkonomisk institutt en rapport som Mammoet oppfattet som overraskende kritisk til Mammoet sitt forslag.

Dovre Group antydet at Mammoet ikke hadde verken ekspertisen eller ressursene som må til i et prosjekt av denne typen, en påstand som Mammoet anser som fullstendig ubegrunnet.

Les også: – Ensidig rapport om U-864 18.12.2009

Mammoet ga respons til Kystverket angående alle disse momentene, men det ser ikke ut til å ha blitt tatt med i statsrådens beslutning, heter det i pressemeldingen.

Utvikling av bergingsplanen

Mammoet er også svært overrasket over at norske myndigheter nå ser ut til å vurdere muligheten til å dekke til vraket, i stedet for å heve det.

Helga Pedersen, tidligere fiskeri- og kystminister, har uttrykt en klar preferanse for å heve U-864. Mammoet sin bergingsplan ble utviklet i løpet av en periode på 18 måneder, i tett samarbeid med eksterne spesialister som Kystverket, Det Norske Veritas og Vogt & Wiig advokater, oppplyser Mammoet.

DNV studerte planen på detaljnivå og vurderte den som det sikreste alternativet for å ta hånd om den farlige lasten. Mammoet sitt anbud ble valgt, og fremlagt Stortinget for godkjenning.

– Derfor er det vanskelig å forstå at den nye statsråden har inntatt et nytt standpunkt i saken, skriver selskapet i meldingen.

Trolig vil spørsmålene som nå er blitt stilt, bli presentert på høringer hvor Mammoet vi få anledning til å respondere på dem, skriver selskapet.

Norges grønne image

– Det virker overraskende at Norge, med sitt grønne omdømme, nå vurderer å etterlate 67 tonn med giftig metallisk kvikksølv på havbunnen, heter det fra Mammoet.

– Til tross for at en tildekking vil redusere trusselen, virker det åpenbart at å fjerne kvikksølvet er den beste langsiktige løsningen, mener Mammoet.

– Den norske regjeringen har til sammenligning besluttet å fjerne vraket etter krigsskipet Murmansk. Til tross for at vraket er synlig, utgjør det en mindre trussel for miljøet enn vraket etter U-864, som hviler usynlig på havbunnen, skriver Mammoet.

Forventer invitasjon

Mammoet Salvage forventer å bli invitert til et møte med komiteen og ser frem til å få mulighet til å gi en mer detaljert forklaring på hvilke metoder og prosedyrer vi har planlagt for bergingsprosjektet. Mammoet Salvage er positiv og klar til å svare på alle spørsmål relatert til prosjektet.

På et tidlig tidspunkt stilte DNV flere spørsmål som Mammoet besvarte i detalj og som de fant tilfredsstillende, opplyser Mammoet.

Bakgrunn

9. februar 1945 ble den tyske u-båten U-864 torpedert av den britiske HMS Venturer. U-båten sank og ligger på 150 meters dyp, cirka to kilometer vest for Fedje i Hordaland. U-864 ble delt på midten og mannskapet på 73 omkom.

U-båten var blant annet lastet med anslagsvis 67 tonn eksplosivt metallisk kvikksølv lagret på stålflasker. Siden u-båten var ute på oppdrag var den også lastet med våpen.

Vraket betraktes å være en langvarig trussel for mennesker helse og for miljøet.

Mammoet Salvage B.V er del av Mammoet Holding B.V. (spesialist på offshoretjenester innen løft og transport) som ble tildelt kontrakten for bergingen av den russiske atomubåten Kursk i 2001.

Siden da har Mammoet Salvage utført en rekke bergingsprosjekter over hele verden. Selskapet vektlegger innovative løsninger utviklet for å bedre sikkerheten og redusere kostnadene.