Vil granske forbrukernes spisevaner

Ny metodikk for datainnsamling og analyse gir matbransjen bedre innblikk i hva forbrukerne vil ha. Det kan føre til at flere nye produkter overlever i markedet.

Det finnes metodikk for produktutvikling og for marketing. Det nyutviklede ConsumerCheck binder disse sammen, slik at man får en interaksjon mellom sensorikk, produktutvikling og forbrukerkunnskap.

Med en slik komplisert datamodell vil forbrukerkunnskap og produktutvikling gå hånd i hånd, melder Nofima.

Det handler om effektiv håndtering av mye data samtidig. Og om å få datamaterialet presentert på en måte som er forståelig for så vel markedsførerne som for produktutviklerne i en bedrift.

Forskerne som utvikler programmet legger vekt på visualiseing av resultatene.

Mer nøyaktig testing

Alt vi kjøper er basert på forbrukerkunnskap. Tine har svært mange forbrukerundersøkelser i løpet av et år, men skulle gjerne hatt mer kunnskap om forbrukernes aksept for produktene før de kommer ut på markedet.

– Vi tester alltid produktene våre mot forbruker før vi lanserer. Det foregår stort sett slik at vi lager en prototype, tester den på forbrukerne, gjør nødvendige justeringer, for så å lansere produktet. Ideelt sett burde vi testet ut produktet flere ganger før vi lanserer. Da ville vi vært sikrere på at produktene slår an i markedet, sier Hilde Kraggerud fra Tine, som er prosjektleder for ConsumerCheck.

Kostnadseffektivt

Det er mange faktorer som påvirker gjenkjøp, som design, type emballering, størrelse på pakningene, merking, butikkplassering med mer. Med ConsumerCheck får matbransjen mulighet til å hente inn kunnskap om hva forbruker vil ha på alle disse områdene i en og samme modell.

– Med metodikken som utvikles i ConsumerCheck kan vi få vite mer om forbrukerne, og dermed treffe bedre med nye produkter. Vi vil trolig spare hundretusener på å benytte dataprogrammet til forbrukerundersøkelser, sier Hilde Kraggerud.

ConsumerCheck startet opp høsten 2009. Metoden er basert på programmet PanelCheck, som ble avsluttet i 2008. PanelCheck har i løpet av kort tid blitt en bransjestandard i datamodellering av sensoriske panel. Dette programmet benyttes nå av mer enn 500 bedrifter og forskningsinstitusjoner i mer enn 50 land.

– Dette er en flere-trinns-rakett. Vi utviklet først modeller for databehandling av resultater fra sensoriske panel, nå utvider vi konseptet til å gjelde for koblingen sensorikk, forbruker og produktutvikling. Programmene blir tilgjengelig for gratis nedlasting når de er ferdig utviklet. Det vil si i løpet av 2013, sier forsker Tormod Næs fra Nofima Mat, som er en av ildsjelene bak begge programvarene.

Nyttig for mange bransjer

Programvaren utvikles ikke bare for matbransjen. Den kan egne seg for alle typer bransjer. Bang og Olufsen var for eksempel med på laget da PanelCheck ble utviklet og er også med videre i ConsumerCheck.

– Datamodelleringen er den samme enten du skal selge en bil, elektronikk eller mat. Tenk hvor mye produktutvikling og forbrukerkunnskap det ligger for eksempel i lukten inne i en ny bil. Eller, for å relatere det til matbransjen, konsistensen på en yoghurt med redusert fett- og sukkerinnhold, sier Tormod Næs fra Nofima Mat.

Deltakere

I prosjektet deltar Tine, Fjordland, Arcus, Norgesgruppen UNIL, Salmon Brands og NCE Culinology. Bedrifter og forskningsinstitutter i Danmark er viktige samarbeids- og diskusjonspartnere. Prosjektet samarbeider også med forskningsinstitutter i Sør-Afrika og Australia, og er støttet av Norges Forskningsråd.