Rekordeksport av torsk

Norge eksporterte torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for 967,4 millioner kroner i februar.

Dette er en økning på 8 prosent eller 69,2 millioner kroner sammenlignet med februar 2009.

Målt i volum økte eksporten med 17 prosent eller 5 700 tonn, til totalt 38 555 tonn, viser tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF). Det er torsken som står bak økningen og det er rekordeksport av både ferske og fryste torskeprodukter.

– Torsken har en solid start på året med eksportrekord for både fersk filet og for fryst hel fisk. I tillegg har saltfisk og klippfiskeksporten normalisert seg sammenlignet med starten av fjoråret, til tross for lavere priser.

Det sier markedsanalytiker Ove Johansen hos EFF.

– Men, dette må sees i sammenheng med at Russland har hatt problemer med eksporten, da de ikke har hatt på plass fangstsertifikatene som EU innførte fra nyttår, sier Johansen.

Klippfisk redusert i verdi

Klippfisk av torsk ble redusert med 7,7 millioner til totalt 157,5 millioner kroner i februar målt mot samme måned i fjor. Gjennomsnittprisen ligger 16 prosent under fjorårets nivå, mens totalvolumet økte med 400 tonn eller 14 prosent og endte totalt på 3.300 tonn.

Portugal og Brasil er like store mottakere av klippfisk torsk og står for til sammen 84 prosent av verdien i februar.

Klippfisk av sei reduseres med 32 millioner kroner i februar i forhold til samme måned i fjor. Totalt ble det eksportert klippfisk av sei for 128,6 millioner kroner. Gjennomsnittprisen økte med 13 prosent fra februar 2009.

Dobling for saltfisk

Det ble eksportert saltet hel torsk for 93,7 millioner kroner i februar og dette er en økning på 40 millioner kroner eller 75 prosent fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert 3 200 tonn saltet hel torsk mot 1.530 tonn i februar 2009, mens prisen er redusert med 17 prosent i samme tidsrom.

Portugal er største marked med en andel på 45 prosent av totalverdien i februar.

Fortsatt nedgang for tørrfisk

Eksporten av tørrfisk ble redusert med 11 millioner kroner eller 17 prosent i februar og endte på 54,3 millioner kroner totalt, til tross for en volumøkning på 34 prosent.

Av Lofotrund torsk, som er det største produktet, går en større andel til Nigeria denne måneden til en svært lav pris og dette er med på å forklare den sterke verdireduksjonen. Også til hovedmarkedet Italia er prisreduksjonen på 33 prosent fra februar i fjor med på å dra ned eksportverdien.

Eksportrekord for fersk torskefilet

Eksporten av fersk torskefilet kom på 52,6 millioner kroner i februar og dette er en økning på 25 prosent fra samme måned i fjor. Målt i volum var veksten på 32 prosent.

Aldri tidligere har det blitt eksportert like mye fersk torskefilet i en februarmåned.

Prisen gikk i samme periode ned med 5 prosent.

Det ble eksportert fersk torsk for 53,7 millioner kroner i februar. Dette er 75 prosent eller 23 millioner kroner mer enn i samme måned i fjor. Målt i volum var eksporten på 2.470 tonn som er 130 prosent mer enn i samme måned i fjor. Prisen per kilo har gått ned med gjennomsnittlig 24 prosent.

Danmark er den største mottaker av fersk torsk både hel fisk og filet.

Rekordmåned for fryst hel torsk

Fryst hel torsk hadde en økning på 35,4 millioner kroner til totalt 63,9 millioner kroner i februar sammenlignet med samme måned i fjor. Målt i volum var veksten på 123 prosent til totalt 3 669 tonn i februar 2010 sammenlignet med februar 2009. Det har aldri blitt eksportert mer fryst hel torsk, verken i verdi eller volum. Kina er største marked for fryst torsk.

Fryst torskefilet økte med 19,2 millioner kroner i verdi i forhold til februar i fjor. I volum gikk eksporten opp med 72 prosent til totalt 1 225 tonn. Prisen på torskefilet ble redusert med 3 prosent fra februar i fjor.

Fryst filetblokk hadde også en sterk måned med vekst på 5,1 millioner til totalt 16,5 millioner kroner. Målt i volum økte eksporten med 90 prosent til totalt 551 tonn.

Det er stor vekst på Storbritannia og Frankrike som ligger bak.

Torsk fra havbruk

Eksporten av torsk fra havbruk kom på totalt 20,6 millioner kroner i februar og dette er en økning på 5,8 millioner kroner fra februar 2009. Fersk hel torsk fra havbruk økte i verdi med 7,1 millioner kroner til totalt 19,6 millioner i februar sammenlignet med samme måned i fjor.

Sverige og Danmark var største mottakerland for hel havbrukstorsk, opplyser Eksportutvalget for fisk.