Svakt 4. kvartal for Sølvtrans

Sølvtrans Holding AS oppnådde i fjerde kvartal 2009 et resultat før skatt på 1,4 millioner kroner, mot -23,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2008.

Oppdatert onsdag 10.03.2010

For året som helhet, oppnådde Sølvtrans Holding AS et resultat før skatt på 79,3 millioner kroner, mot -32,7 millioner kroner i 2008.

Valutatap og gevinst

Resultatetene før skatt, både for kvartal 2009 og for året som helhet, ble med det langt bedre enn sammenlignbare tall fra 2008, men fjerde kvartal fremstår likevel som et svakt kvartal i 2009.

– Mye av forklaringen på den store, positive endringen ligger i at vi hadde et veldig stort, urealisert valutatap i 2008. I 2009 gikk det i motsatt retning. Nå har vi benyttet denne muligheten til å gå ut av valuta med det aller meste av porteføljen, og har dermed fått en veldig stor og reell valutagevinst, sier adm.dir. Ole-Peter Brandal i Sølvtrans til Sunnmørsposten onsdag.

Brandal kan ikke på stående fot tallfeste den realiserte valutagevinsten, men bekrefter overfor avisa at den er på flere titalls millioner kroner.

Lavere driftsresultat

Sølvtrans konsernet hadde driftsinntekter på NOK 66,6 mill. i 4. kvartal 2009, sammenlignet med NOK 54,4 mill. i tilsvarende kvartal i 2008. For året 2009 var driftsinntektene NOK 220,9 mill., sammenlignet med NOK 189,1 mill. året før.

– Veksten er et resultat av positiv utvikling i laksemarkedet og økende marked for transport av laks og ørret. Samtidig er det en positiv utvikling i kontraktspriser for middels til store brønnbåter, noe som gir en konkurransefordel for Sølvtrans Holding, skriver selskapet i en pressemelding.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i 4. kvartal 2009 endte på NOK 14,2 mill., sammenlignet med NOK 29,1 mill. i 4. kvartal 2008. For året 2009 var EBITDA NOK 86,7 mill., sammenlignet med NOK 95,5 mill. i 2008.

Årsakene til at resultatene i 2009 er lavere enn i 2008 knytter seg hovedsakelig til krisen i laksemarkedet i Chile, opplyser selskapet.

– Mest moderne

– Vi har den mest moderne flåten blant brønnbåtrederiene. Av den globale flåten på 12 brønnbåter fullt utstyrt med lukket ventilsystem har Sølvtrans 9 av dem, sier Ole-Peter Brandal.

– Vi har også større skip enn våre konkurrenter, noe som gir oss fordeler i dag og økende konkurransefordeler i fremtiden, ettersom prosesseringsanleggene for laks blir færre og større, hevder Brandal.

Trakk seg ut av Chile

– Sølvtrans konsernet var representert med tre brønnbåter i Chile, men disse er nå tatt tilbake til Norge, opplyser Brandal.

– Konsernet har for tiden ikke operativ virksomhet i det chilenske markedet, forteller Brandal.

– Overføringen av båtene til Norge hadde en negativ innvirkning på konsernets EBITDA i 4. Kvartal, sier Brandal.

Sølvtrans Holding har god kontraktsdekning, med majoriteten av flåten på lange kontrakter fremforhandlet på gunstige tidpunkt og mot større og solide kunder, heter det i meldingen.

Børsnotering

Sølvtrans Holding AS har søkt om notering på Oslo Børs, alternativt Oslo Axess. Søknaden skal etter planen behandles på børsstyremøte 25. mars. Selskapet tar sikte på notering 30. mars.

Les også: Flere selskaper vil på børs 26.02.2010

I forbindelse med noteringen vil Sølvtrans Holding AS bli omgjort til et allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet vil i forkant av noteringen gjennomføre et offentlig tilbud av nye aksjer, samt nedsalg fra eksisterende aksjonærer. Tegningsperioden er satt til 17-25. mars.

– Emisjonen som gjøres i forkant av børsnoteringen vil sette oss i stand til å ta aktivt del i den konsolideringen vi forventer i bransjen. Vi ønsker å opprettholde og utvikle vår posisjon som verdens ledende brønnbåtrederi innen transport av laks og ørret, sier Brandal.