Nedgang i eksporten av sild

3 stk. sild på is. Foto: Yvonne Holth / Norwegian Seafood Council

Det ble eksportert sild for 569 millioner kroner i februar 2010. Dette tilsvarer en nedgang på 41 millioner eller 7 prosent i forhold til februar 2009.

For makrell var det en økning i eksportverdi i februar, sammenlignet med samme måned i 2009. Loddesesongen kom sent i gang, og det var dermed nedgang i eksporten av lodde, melder Eksportutvalget for fisk (EFF).

– Vi ser høye eksportvolumer av fryst sild i februar, men prisene har ligget så mye under fjoråret at det allikevel er en verdinedgang i sildeeksporten. Det store volumet skyldes gode fangster tidlig i sesongen, sier senioranalytiker Kristin Lien i EFF.

Det er eksportert pelagisk fisk for 1,5 milliarder kroner de første to månedene av 2010, en nedgang på 9 prosent fra året før. Av dette utgjorde sildeeksporten 1 milliard kroner, noe som tilsvarer en nedgang på 10 prosent. Makrelleksporten var på 350 millioner kroner hittil i år, en nedgang på 3 prosent fra året før.

Nigeria største marked for sild i februar

Det ble eksportert 96.000 tonn fryst hel sild i februar 2010. Detteer 17.000 tonn mer enn i 2009. Så langt i år er det eksportert 170.000 tonn fryst hel sild, noe som er en økning på 14 prosent.

Nigeria var det største markedet med 28.000 tonn i februar. Deretter kommer Russland med 27.000 tonn, Ukraina med 13.000 tonn og Egypt med 10.000 tonn. Det er en økning til alle disse markedene bortsett fra Ukraina.

Mer sildefilet til Tyskland og Russland

Det ble eksportert 28.000 tonn fryst sildefilet i februar 2010, en nedgang på 1.000 tonn. Hittil i år er det eksportert 50.000 tonn sildefiletprodukter, en økning på 6 prosent.

Sildefileten gikk i februar til hovedmarkedene Tyskland (10.000 tonn), Russland (7.000 tonn), Polen (3.000 tonn) og Ukraina (2.000 tonn). For Ukraina var dette en nedgang fra fjoråret, mens det for de andre markedene var økning.

Makrelleksporten øker

Det ble eksportert 34.000 tonn fryst makrell i årets første to måneder, en oppgang på 5.000 tonn.

Makrellen er fordelt på mange markeder, hvorav Russland, Kina, Tyrkia, Ukraina og Sør Korea er de største.

Mindre lodde enn i fjor

Loddesesongen kom sent i gang, og det er derfor eksportert omtrent halvparten så mye som i fjor, omtrent 14.000 tonn lodde.

Det har gått 5.000 tonn til hver av markedene i Litauen og Ukraina og 1.500 tonn til Russland.