Har fisket 150.000 tonn torsk

Det har i vinter vært et historisk godt torskefiske utenfor kysten av Nord-Norge, hvor det i vinter er fisket 150.000 tonn.

Det er nesten 30.000 tonn mer torsk enn til samme tid i fjor.

Det gode fisket fortsetter, og snurrevadbåten «Korsnesfisk» fra Alta fisket 140.000 kilo på ei uke, skriver NRK Troms og Finnmark.

– Vi har hatt snurrevaddrag oppe i 40 tonn. Og de siste fire døgnene hadde vi 140 tonn med rund torsk. Noen har holdt på i bare et par uker og fiska 200 - 300 tonn torsk og blitt ferdige med kvota si. Det er ganske fantastisk, sier skipper og reder Jens Kristian Kristoffersen i Alta.

Og i motsetning til i fjor vinter, så har ikke fiskerne problemer med å få solgt fangstene sine, etterspørselen ute i markedene er langt bedre enn i fjor, og flere steder klarer ikke den lokale flåten å holde landanleggene med nok råstoff, opplyser NRK.

Derimot har det vært en dårlig utvikling for torskeprisene til fisker.

– I løpet av vel ett år er prisen til fisker halvert, sier Kristoffersen.