Kvitungen og skipper bøtelagt

Politiet har ilagt rederiet Polardrift AS i Tromsø en bot på 70.000 kroner etter selfangsten i Vesterisen i april-mai i fjor.

Samtidig er skipperen ilagt en bot på 30.000 kroner.

Det var Fiskeridirektoratet som anmeldte saken til Politiet, etter rapport fra selfangstinspektøren som var om bord i M/S Kvitungen.

Les også: Se filmopptak fra Kvitungen 04.03.2010

Les også: Etterforsker selfangstskuta Kvitungen 10.02.2010

Krøking av selunger

Politiet mener at krøking er gjennomført uten at mannskapet først forvisset seg om at selungene var døde.

– Rederiet og skipperen er bøtelagt for overtredelse av havressursloven, jf. forskrift om utøvelse av selfangst i Vesterisen og Østisen, for ikke å ha sørget for at fangstfolkene under fangsten utviste den største hensynsfullhet, skriver Politiet i en pressemelding.

– Herunder ble det bl.a. gjennomført krøking til tross for at isen var solid og krøking uten å ha forsikret seg om at selungene utvilsomt var døde, samt gjentatte tilfeller hvor det ble festet drageband/renneløkke til tross for at dyrene ikke var blodtappet, skriver Politiet.

– Ved fastsettelsen av bøtenes størrelse er det vektlagt i skjerpende retning at samme rederi og skipper er bøtelagt for tilsvarende forhold etter selfangst i 2005, heter det i meldingen.

– Det nevnte representerer det påtalemyndigheten har funnet bevismessig grunnlag for å kunne bygge på i straffesaken, uttaler Politiet.

Rederiet og skipper skal nå ta stilling til om de vedtar foreleggene eller ikke. Dersom foreleggene ikke vedtas, vil påtalemyndigheten vurdere om saken skal oversendes til rettsapparatet.

Vil ikke godta boten

Skipper Karl Kr. Angelsen sier til Adresseavisen at han ikke vil godta boten.

– Vi krøket ikke levende selunger slik inspektøren påstår, sier skipper Karl Kr. Angelsen.

– Opplysningene om at vi har krøket levende dyr er en påstand fra inspektøren, en påstand som ikke stemmer med virkeligheten. Det er ikke snakk om å vedta denne boten, sier Angelsen til avisa.

Krøking betyr å kleppe dyrene med en krok for så å heise dem om bord med en lang stang. Regelverket sier at dyrene utvilsomt skal være døde før dette skjer, skriver avisa.

Dermed ser det ut for at saken kan bli brakt inn for rettsapparatet.

Angelsen og rederiet ble for noen år siden bøtelagt for samme overtredelse, og da ble boten vedtatt fordi rederiet og kapteinen ikke ønsket medieoppstyr om saken, i følge Angelsen. Men nå har denne saken fått så mye oppmerksomhet allerede og det kan være en fordel at den blir fullt opplyst i en rettssak, sier Angelsen til avisa.