Polardrift fratatt ervervstillatelse

Rederiet Polardrift AS er av Fiskeridirektoratet, midlertidig fratatt ervervstillatelsen for M/S Kvitungen.

Ervervstillatelsen er tilbakekalt for en periode på tre måneder, fra 8. mars til 7. juni 2010. I denne 3-månedersperioden kan ikke fartøyet nyttes til noen form for fiske eller fangst.

Samtidig med midlertidig inndraging av ervervstillatelsen, er rederiet gitt avslag på søknad om å få delta i fangst av sel i Vesterisen i 2010, fremgår det av et brev som Fiskeridirektoratet har sendt til rederiet.

Fiskeridirektoratet legger vekt på at det gjentatte ganger skal ha blitt påført unødig lidelser for dyrene. Flere dyr måtte skytes to ganger, skriver TV 2 Nyhetene (bak betalingsmur).

Aksepterer ikke bot

Fra tidligere er det kjent at Politiet har ilagt rederi og skipper bøter på henholdsvis 70.000 kroner og 30.000 kroner etter selfangsten i Vesterisen i april-mai i fjor.

Les også: Kvitungen og skipper bøtelagt 11.03.2010

Skipper Karl Kr. Angelsen aksepterer ikke boten, og det gjør heller ikke rederiet som på styremøte torsdag vedtok å ikke akseptere boten, melder TV 2 Nyhetene (bak betalingsmur).

– Vi velger å gå rettens vei for å dokumentere at vi har drevet lovlig fangst, og at påstandene som førte til politianmeldelse ikke er korrekte. Vi vil ikke akseptere boten, sier daglig leder Jens Petter Kraknes til nettstedet.

Kraknes er i tillegg til å være daglig leder av rederiet, også medeier i fangsskuta «Kvitungen».