Odd Olsen Ingerø blir ny sysselmann

Sjef for Kripos, Odd Olsen Ingerø, er i statsråd i dag åremålsbeskikket som ny sysselmann på Svalbard for en periode på tre år. Ingerø var også sysselmann fra 2001 til 2005.

Odd Olsen Ingerø er 58 år og er utdannet cand. jur. fra 1977. Ingerø har vært sjef for Kripos siden 2005. Tidligere har han blant annet vært dommerfullmektig i Vardø i perioden 1980-1981, politiinspektør i Skien i perioden 1984-1985, politimester i Sør-Varanger fra 1985-1998 og i Fredrikstad i perioden 1998–2001.

Ingerø har gjennomgått tilgjengelige kurs i overvåkningstjeneste og stabs- og redningstjeneste for politiet, samt lederopplæringsprogram for politimestere, skriver sysselmannen.

I 2007 hadde han et opphold ved FBI-akademiet i Washington som elev ved FBIs topplederprogram.

Ingerø har også ledet eller sittet som medlem i en rekke utvalg for Justis- og politidepartementet eller Politidirektoratet.