– Relativt varmt i Barentshavet

Til tross for den kalde vinteren vi har opplevd i Norge de siste månedene er Barentshavet fremdeles relativt varmt.

Data fra det pågående vintertoktet, viser at temperaturen nær bunn i hele den sørlige delen stort sett ligger 0,5-1,5 oC over langtidsgjennomsnittet, melder Havforskningsinstituttet (HI).

Vintertemperaturen i det sørlige Barentshavet er stort sett avhengig av to faktorer:

  1. Hvor mye og hvor varmt atlanterhavsvann som strømmer inn i sørvest
  2. Avkjøling til atmosfæren

Ifølge Meteorologisk institutt var de to første månedene i 2010 den 8. kaldeste januar-/februar-perioden i Norge siden år 1900. Selv om avvikene fra normal sesongtemperatur har vært betydelig større i Sør-Norge enn i Nord-Norge, hadde også de nordligste fylkene lufttemperaturer på 1-3 oC under normalen i januar/februar-perioden.

En sterkere avkjøling av havet denne vinteren enn det som har vært vanlig de siste vintrene kan altså ventes, og fra januar til mars falt da også temperaturavviket i Vardø-Nord snittet med omkring 0,5 oC (figur 2).

Likevel viser altså begge de to figurene at den sørlige delen av Barentshavet fremdeles er betydelig varmere enn gjennomsnittet, opplyser HI.

Hvordan det vil se ut når vinteren i nord er over, gjenstår å se, men ofte gir havtemperaturen i mars en rimelig god prognose for hvordan sommertemperaturene i de dypere delene av Barentshavet blir, mener HI.

Isdekket og spesielle forhold i Arktis

Samtidig som Skandinavia og det nordlige Russland har hatt en kald vinter hittil i år, har det vært betydelig varmere enn normalt i Arktis. Ifølge National Snow and Ice Data Centre, NASA, skyldes dette et storskala atmosfærisk fenomen som kalles ”the Arctic Oscillation”.

Denne ”arktiske oscillasjonen” har vært ekstremt negativ denne vinteren og bidratt til at lufttemperaturene over Polhavet og det nordlige Barentshavet var omkring 2 oC over gjennomsnittet, og dessuten at isdekket i atlantisk sektor av Polhavet og i Barentshavet har vært relativt lavt.

I de siste ukene har isdekket i Arktis som helhet økt betydelig, men i Barentshavet er det fremdeles mindre is enn normalt, spesielt i sentrale deler, opplyser HI.