Evaluerer miljømerkene

– Ulike lister og merkeordninger som skal fremme bærekraftige fiskeri, kan bidra like mye til å forvirre miljøbevisste forbrukere.

Dette er en av konklusjonen i en rapport som evaluerer lister og merkeordninger for bærekraftig sjømat, melder EFF.

Eksportutvalget for fisk (EFF) er med i den internasjonale gruppen Fish Sustainability Information Group (FSIG). Gruppen har nylig presentert en rapport som evaluerer mange av de miljømerkene og listene som næringen og forbrukerne forholder seg til. Rapporten definerer kriterier for et god miljømerking , og vurderer ulike ordninger i forhold til disse kriteriene.

– Bevisstgjør og forvirrer samtidig

Rapporten konkluderer for det første med at miljømerkene og listene over anbefalte arter bidrar til å øke oppmerksomheten rundt bærekraftig fiskeri og havbruk. Den andre konklusjonen er imidlertid at merkene og listene med anbefalinger har så ulike tilnærminger og motstridende råd at de kan forvirre forbrukeren.

Rapporten trekker spesielt fram forskjellene mellom miljømerker og lister.

Fish.no har tidligere omtalt at Norges Sildesalgslag har reist spørsmålsegn ved antallet merker.

– Kan det være at forbrukeren blir forvirret av disse merkene, framfor å bli veiledet og informert, spurde salgsdirektør Knut Torgnes i august i fjor.

Les også: Positiv til Debio-merking 17.08.2009

Skiller sertifikater fra lister

Allerede i innledningen i rapporten blir det trukket fram at miljømerker er et resultat av en uavhengig vurdering av et fiskeri mot et klart sett av regler eller kriterier. Listene er på sin side laget av miljøorganisasjoner, gjerne som en del av større kampanjer. Slike lister blir blant annet kritisert for at det er vanskelig å spore hvordan organisasjonene har kommet fram til rådene på listen.

«Fordi miljømerkene som regel innebærer grundigere undersøkelser, anbefaler vi at de som produserer listene, justerer disse etter resultatene fra sertifiseringsprosessene. Når det er konflikter mellom sertifikater og lister, bør listene tydelig forsvare sine avvikende syn,» heter det i rapportens anbefaling.

Forbilde i FNs regler

FSIG anbefaler noen prinsipper for at miljømerkene og listene skal bli bedre: De bør for det første ha en klart definert omfang og være uavhengige. I tillegg bør de være nøyaktige, presise, transparente og standardiserte og kostnadseffektive. Disse prinsippene baserer seg nettopp på FAO Code of Conduct.

«Alle standarder for å sertifisere fiskerier og havbruk bør frivillig forsøke å legge seg på linjen til relevante retningslinjer fra FAO», er en av de sentrale rådene i rapporten fra FSIG.

– Jeg håper rapporten kan bidra til at det blir enklere for næring og forbrukere å orientere seg i det som kan fremstå som en merkejungel, sier Rigmor Abel, miljødirektør i EFF.