Fiskets gang uke 10 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om enda en hektisk uke på loddefeltet, mer kolmulefangster og en liten oppgang i fisket av sild i Rogaland.

NVG-sild

Uken viser et totalkvantum på like over 5.900 tonn norsk vårgytende sild, en liten oppgang siden forrige uke. Det er bra med båter i aktivitet i Rogalandsfjordene der silda er nå. Mesteparten av fangstene ble satt i lås.

Kolmule

Ukekvantumet med kolmule ble på nesten 18.000 tonn der litt over 3.000 tonn gikk til mel/olje. Prisene gikk i snitt litt ned på slutten av uka, under kr 2,00 konsum og under kr 1,50 for mel/olje.

Lodde

Fisket tok seg opp på slutten av uken etter en dårlig værperiode, men totalkvantumet endte på 51.300 tonn, litt mindre enn forrige uke.

Det nærmer seg slutten på produksjon for Japan, det går mer lodde til rognpressing og da faller en del av mottaksanleggene bort, opplyser Sildelaget.

Størrelsen på lodda varierer ennå. Ut i denne uken regner Sildelaget med at kjøpefartøyene er ferdig med eget fiske og begynner å ta imot fangster.

Tørnordningen fører til hektisk aktivitet hos Sildelaget. Nesten 80 båter fra kystgruppen hadde meldt fra om utseiling innen fristen 10. mars i år.