Nergård resultat på 50 mill.

Fiskerikonsernet Nergård AS tjente godt med penger i "kriseåret" 2009. Resultatet før skatt endte på ca 50 millioner kroner.

Nergård-konsernet hadde i 2009 en omsetning på vel 1,7 milliarder kroner. Dette er omtrent det samme som i 2008. Før skatt fikk konsernet et resultat i 2009 på ca 50 mill. kroner. Endelig resultat kan avvike noe fra dette.

– Nergårdkonsernets årsregnskap for 2009 er på det nærmeste ferdig. Det mangler imidlertid full revisjon og formell behandling av konsernstyret.

Det opplyser konsernsjef Magnar Pedersen i en pressemelding.

På grunn av stor interesse og mange henvendelser, har fiskerikonsernet nå valgt å gå ut med de foreløpige tallene.

– Resultatet på 50 mill. kroner fremkommer etter at at vi har bokført et tap på ca 30 mill. kroner knyttet at drift i 2009, og nedskrivninger knyttet til avvikling av vår industrivirksomhet i Skjervøy kommune, opplyser Pedersen i meldingen.

Les også: Skjervøy sa ja til Nergård-avtalen 04.11.2009

Resultatmessig bidro konsernets fangstvirksomhet og deler av den pelagiske virksomheten med gode plusstall. Produksjon av saltfisk vinteren 2009, påførte konsernet store tap. Rekeproduksjonen bidro også negativt, fremgår det av pressemeldingen.

Les også: Arveavgift og formueskatt fremtvinger aksjesalg 04.02.2010