Strengere for ernærings- og helsepåstander

Det er innført strengere krav til bruk av ernærings- og helsepåstander.

Fra 1. mars 2010 gjelder felles regler om ernærings- og helsepåstander i hele EØS-området.

Reglene innebærer blant annet skjerpede krav til vitenskapelig dokumentasjon før en produsent kan markedsføre at maten har en positiv virkning eller spesiell effekt.

Det er fastsatt hvilke ernæringspåstander som skal kunne brukes og vilkårene for disse. Helsepåstander skal godkjennes før bruk, melder Matportalen.

Les også: Status for regelverk om ernærings- og helsepåstander 18.12.2009

Ernæringspåstander

En ernæringspåstand er enhver merking, budskap eller fremstilling som angir, indikerer eller antyder at en matvare har særlige positive egenskaper på grunn av innhold av eller fravær av energi, næringsstoffer eller andre stoffer.

For eksempel påstander som «energiredusert», «uten tilsatt sukker» og «høyt kostfiberinnhold».

Helsepåstander

En helsepåstand er enhver påstand som angir, indikerer eller antyder at det er sammenheng mellom en matvare, en matvaregruppe eller en av matvarens bestanddeler og helse.

Foreløpig er kun noen få helsepåstander godkjent. Dette gjelder bl.a. påstandene om at plantesteroler og plantestanoler reduserer/senker kolesterolinnholdet i blodet. Disse påstandene kan brukes sammen med opplysningen om at høyt kolesterolinnhold er en risikofaktor for utvikling av hjerte/kar-sykdommer. Videre er det akseptert påstander om at fosfor, kalsium, proteiner og vitamin D er nødvendig for normal vekst og utvikling av barns benbygning.

Vurderes av EFSA

Det er EU’ vitenskapskomité (EFSA) som foretar vurderingen av det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstander som ønskes brukt, mens EU-Kommisjonen tar den endelige beslutningen.

Les også: EFSA har vurdert flere helsepåstander 12.03.2010

EU-Kommisjonen oppdaterer fortløpende sin oversikt over aksepterte og avviste påstander:

Ernærings- og helsepåstandene skal ikke:

  • Være uriktige, tvetydige eller villedende.
  • Reise tvil om andre næringsmidlers trygghet og/eller ernæringsmessige tilstrekkelighet.
  • Oppmuntre til eller overse overforbruk av et næringsmiddel.
  • Angi, antyde eller gi inntrykk av at et balansert og variert kosthold generelt ikke kan gi tilstrekkelige mengder næringsstoffer.
  • Vise til forandringer i kroppsfunksjoner som kan gi opphav til eller utnytte frykt hos forbrukeren, enten i teksten eller gjennom bilder, grafikk eller symboler.

En helsepåstand er ikke tillatt, hvis påstanden:

  • Antyder at ens helse kan påvirkes negativt hvis man ikke spiser produktet.
  • Omtaler hastighet eller omfang av vekttap.
  • Inneholder henvisning til anbefalinger fra individuelle leger eller helsepersonell.
  • Ved bruk av helsepåstander skal det av merkingen, eller pakningsutformingen og i reklamen fremgå en angivelse av betydningen av et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil, opplyser Matportalen.