Tilbyr kurs i hygiene og mattrygghet

Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) tilbyr nå, i samarbeid med Nofima, et kurs i hygiene og mattrygghet.

Dette er et videreutdanningskurs på masternivå som gir 10 poeng studiekompetanse, melder Kjøttbransjen og Nofima.

– Målet med kurset er at kursdeltakerne skal utvikle kunnskap, forståelse og holdninger i forhold til produksjon av trygg mat i hele verdikjeden generelt og egen virksomhet spesielt, sier Elisabeth Fjærvoll Olsen hos UMB.

Hun er hovedansvarlig for kurset, og forteller at kurset blir lagt opp med tre samlinger, hver på tre dager. Mellom samlingene og etter siste samling forventes gjennomføring av selvstudium og arbeid med ulike hjemmeoppgaver. Dato for første samling er 5. mai og den siste samlingen blir fra 1-3. november.

På spørsmål om hvorfor UMB og Nofima arrangerer et slikt kurs svarer Fjærvoll Olsen følgende:

– Det er avgjørende at alle som arbeider med mat, både i matindustrien og hos leverandører til industrien vet hvordan trygg mat produseres, slik at gode rutiner kan være praksis fra første dag. Oppdatert kunnskap om helsefarlige stoffer som kan smitte gjennom mat og vann, og videre om råvarekvalitet og matprosesser er derfor avgjørende for bedriftenes evne til å tilby trygg mat til forbrukerne.

Siste frist for påmelding er 1. april.