Mer torskefilet til Frankrike

Aldri før har det vært sendt mer fersk torskefilet fra Norge direkte inn i det franske markedet.

I 2009 ble over 3.100 tonn, eller 175 fullastede trailere med fersk torskefilet sendt fra Norge til dette markedet. Dette er en økning på 65 prosent i forhold til året før, opplyser Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

Frankrike er kjent for å være matnasjon nr.1, og en rask burger på hjørnet og to brødskiver til kvelds er ikke det som kjennetegner fransk matkultur. Alt handler om kjærlighet til maten, gleden og det sosiale aspektet ved måltidet. Derfor er kvalitet og ferskhet viktige parametere når franskmannen skal fylle sin handlekurv.

– Dette er områder som Norge har alle forutsetninger å levere på, fordi vi både har nærhet til fiskeressursene og god tilgang på torsk, både fra fiskeri og havbruk, sier markedssjef Karin Olsen i Eksportutvalget for fisk (EFF).

Torsk er en fisk med høy status blant franske forbrukere og prismessig har den ligget i øvre sjikt. Som følge av økonomiske nedgangstider og innstramninger i husholdningsbudsjettet har dette i en periode slått negativt ut for torsk. Men med økt tilgang på fersk torsk og en generell prisnedgang på sjømat har også torsk blitt rimeligere for forbrukene, opplyser EFF.

I løpet av året har torsk i butikk hatt en prisnedgang på om lag 11 prosent. Dette har ført til at franske konsumenter oftere setter torsk på menyen. Som følge av dette har salget økt med over 50 prosent i 2009, sammenliknet med året før, opplyser EFF.

I 2009 ble det for første gang gjennomført store markedskampanjer for norsk torsk i Frankrike. Dette har vært mulig fordi Fiskeri- og kystdepartementet og fiskerinæringen gikk sammen i et spleiselag og satte av ekstra midler til markedsføring.

– Aktiviteter i butikk støttet opp med annonsekampanjer i ulike magasiner og radioreklame, kombinert med prisreduksjonen, har gjort det mer interessant for butikkjedene å gi større plass til norsk torsk i kjølediskene, sier fiskeriutsending i Frankrike Johan Kvalheim.