– Berg-Hansen er satt sjakk matt

Både Peter Ørebech ved UiT og Torbjørn Trondsen ved Norges Fiskerihøgskole er svært kritiske til Berg-Hansens forståelse av lovavdelingens habilitetsvurdering.

Denne uken ble det kjent at Justisdepartementets lovavdeling mener Lisbet Berg-Hansen er inhabil til å behandle de omstridte milliongebyrene en rekke oppdrettsselskaper risikerer å betale for brudd på lovverket.

Les også: Berg-Hansen erklærer seg inhabil 18.03.2010

Ørebech og Trondsen mener at lovavdelingens vurdering er langt mer omfattende enn hva fiskeri- og kystminister Lisbet Berg-Hansen (Ap) erkjenner, og kommer nå med sterk kritikk av Berg-Hansens forståelse av Justisdepartementets habilitetsvurdering av henne.

– Brøt habilitetsreglene

De mener at lovavdelingens vurdering, viser at Berg-Hansen brøt habilitetsreglene da hun frøs milliongebyrene til oppdrettsselskapene i november i fjor.

– Hun har ingen særlig mulighet til å håndtere oppdrettssaker etter dette, verken individuelle eller generelle saker.

Det sier Peter Ørebech, førsteamanuensis i fiskerirett ved Universitetet i Tromsø, til Dagbladet.

– Hun er satt sjakk matt og bør vurdere om hun kan fortsette som statsråd, sier Ørebech.

Ørebech har hele tiden hevdet Berg-Hansen brøt habilitetsreglementet da Fiskeridepartementet frøs milliongebyrene. Nå mener han lovavdelingen gir ham rett.

– Hun frøs jo gebyrer for et selskap hvor hun har åpenbart økonomiske interesser på eiersiden, sier han.

Professor Torbjørn Trondsen følger opp:

– Hun er i praksis inhabil i alle oppdrettssaker framover. Det er en liten krets, det er bare 186 oppdrettere i landet, sier professor ved Norges Fiskerihøgskole, Torbjørn Trondsen.

Fish.no påpekte i går at minister Berg-Hansen anbefaler fylkeskommunene å prioritere en type integrerte oppdrettsbedrifter, hvor hun selv har store økonomiske interesser.

Les også: – Bruk den politiske krafta 19.03.2010