Utfordrende arbeid ved «Petrozavodsk»

BJØRNØYA: Arbeidet med å håndtere det havarerte lasteskipet ”Petrozavodsk” ved Bjørnøya har så langt vært svært utfordrende.

I begynnelsen av mars ble det oppdaget at fartøyet hadde brukket midtskips, melder Kystverket.

– Det er grunn til å tro at de kraftige vinterstormene i området i slutten av februar forårsaket dette, sier Kystverkets prosjektleder Knut Arnhus.

Den nye situasjonen ved vraket krever nye tekniske og miljømessige vurderinger, før en eventuell fjerningsoperasjon kan gjennomføres. Frem til nå har fartøyet blitt tømt for olje og freon, samt maling og annen løs miljøfarlig utrustning. Det betyr at de mest miljøfarlige stoffene er fjernet.

– Vi overvåker situasjonen ved vraket kontinuerlig, men en endelig konklusjon på hvordan og når en mulig fjerning kan gjennomføres vil ikke kunne foretas før til våren, sier Arnhus.

Les også: Kostbar fjerning av Petrozavodsk 23.09.2009

Bakgrunn
«Petrozavodsk» forliste syd av Bjørnøya 11. mai i fjor. Samme dag som havariet skjedde, ga Kystverket et pålegg til det russiske rederiet som eier båten. Pålegget inneholder krav om håndtering av forurensingsfaren, og håndtering av selve havaristen.

På bakgrunn av dette inngikk eier og forsikringsselskap en kontrakt med britiske Titan Salvage om håndtering av forurensingsfaren fra vraket.