Fiskets gang uke 11 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om kvantumnedgang for alle fiskeslag.

NVG-sild

Fisket etter norsk vågytende sild gikk også denne uken nedover i kvantum, og endte opp på bare 3.300 tonn.

– Fredag var kvoten for den åpne gruppe beregnet oppfisket og fisket ble stoppet for de som deltar der. Det er liten eller ingen interesse for NVG-sild til konsum i Norge for tiden, men danskene har kjøpt vel 400 tonn, opplyser salgsleder Odd Fredrik Andersen i Norges Sildesalgslag.

– Men også derfra er interessen begrenset på grunn av at fisken nå innholder for lite fett. Resten av kvantumet ble omsatt til mel / olje, opplyser Andersen.

Lodde

Loddefiske har denne uken gitt knappe 43.000 tonn.

Fisket har foregått både på det vestlige feltet og lenger øst, fra Syltefjorden til ut fra Tana.

Lodda er nå kommet så langt i rognmodning at industrien denne uken gikk over fra rognloddeproduksjon til kun rognproduksjon. Prisnivået har økt ganske kraftig og varierer fra vel kr 1,80 til nesten kr 3,00 pr. kilo.

Tre fartøy valgte å gå til Island for levering og her er prisen kommet opp på hele kr 3,30 pr. kg.

Kystkvoten er nesten oppfisket, det gjenstår det knapt 1.600 tonn. Ringnot har i overkant av 15.500 tonn igjen og trålgruppen vel 4.000 tonn i rest.

Kolmule

Det ble denne uken meldt inn vel 7.600 tonn kolmule.

Fisket har foregått i området fra Porcupine bank og nordover mot St. Kilda.

Nesten alt er solgt til konsum, men prisene har gått noe ned og har variert fra ca. kr 1,80 til vel kr 2,20 pr. kilo opplyser Sildelaget.